Rok 1896: USA nechce české muzikanty na svém území

původně vyšlo: Národní listy - 1896, autor neuveden.
Staré přísloví říká, že co Čech, to muzikant. Jak vám ukáže historický článek z roku 1896, tak si to velmi dobře uvědomovaly i úřady v Americe. Zajímá vás, proč úředníci amerického imigračního úřadu nechtěli povolovat pobyt českým hudebníkům?


Proti vystěhovalcům-muzikantům.

Sdělili jsme již na poučenou jednotlivcům i rodinám zvláště z rolnického stavu, kteří hledají blahobyt za oceánem, že úřady americké vystupují v poslední době velmi přísné proti invasi vystěhovalecké z Evropy, dovolujíce vstup na pevninu americkou jen těm osobám, jež mohou se vykázati dostatečným jměním.

V poslední době — minulého měsíce totiž — vydána byla několika spojenými evropskými konsuláty v Novém Yorku pozoruhodná výstraha, která čelí proti zvláštnímu druhu vystěhovalců, totiž proti potulným hudebníkům, drobné kapely tvořícím, jež přijíždějí v neobyčejně silném počtu do Ameriky ponejvíce z Rakouska, zvláště z Čech a z Uher, mimo to v obmezenějším množství též z Ruska a z Italie.

Z dopisu, jenž zámořským krajanem do Prahy byl zaslán, uvádíme v krátkosti následující zmínku:

»Nejhůře vede se lidem, kteří byli některým ztřeštěným podnikatelem, který si obyčejné dává říkati »impressario«, vylákáni z vlasti do Ameriky, aby zde působili jako hudebníci. »Impressario« obchází zákon o vstupu vystěhovalců na americkou půdu tím, že za nemajetné hudebníky sám jistou summu jako jejich jmění vykáže anebo je přiměřené založí, načež ovšem jim peníze zase odejme a podniká se svou kapelou poutě, které však pro nezměrný nával hudebníků, kapel a sborů již zaměstnaných, bývají zcela bezvýsledny.

Po strádání a nuzování asi měsíc nebo dva trvajícím sezná impressario konečně nezbytným, kapelu rozpustiti a ubožáci mohou býti ještě rádi, vrátí-li jim aspoň něco z peněz, jež mu byli jako kauci a pod. odevzdali. Podobných svedených nuzáků potuluje se po městech amerických na tisíce a málo komu z nich podaří se, vydělati aspoň šumařstvím několik krejcarů denně na živobytí.

Z té příčiny jest zcela správným nařízení konsulátů, které povoluje muzikantským sborům vstup na americkou půdu jen tehdá, mohou-li se vykázati dokladem, že byly od určitých známých podniků, společností, koncertních agentur nebo divadel pevnými smlouvami engažovány; jinak posláni bývají takovíto muzikanti ihned zase zpět do Evropy.«


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1896, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. července 2021


Diskuze k článku „Rok 1896: USA nechce české muzikanty na svém území“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.