Rok 1892: Historie bezohledného ničení přírody v USA

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Národní listy - 1892, autor neuveden.
Yellowstonský národní park patří mezi nejoblíbenější výletní místa milovníků přírody z celého světa. U příležitosti Dne Země vám ale v článku z roku 1892 ukážeme, jak tehdy byla řada jedinečných míst americké přírody ve jménu rychlého zisku neskutečným způsobem likvidována.
Následující text pochází z roku 1892

Následky pustošení amerických pralesů.

Pustošení lesů v severní Americe nabylo v posledních třiceti letech rozměrů tak značných, že jsou obavy o budoucnost nejen plavby na řekách, ale i řek samých, bude-li v tomto pustošení i nadále pokračováno.

Nikde nebylo tak řáděno dle pořekadla »po nás ať přijde potopa«, jako právě v poříčí Mississippi. Nikdy před tím nevázla plavba po řece tak, nebylo tolik písčin a mělčin, jako nyní a nikdy nebyly povodně větší než nyní, načež pak zase nastane nedostatek vody. R. 1876 bylo lze plout po Little Miami parníkem proti proudu, ale již r. 1886 musila být plavba zastavena pro nedostatek vody.

Jakkoliv zní to neuvěřitelně, jest přece pravda, že množství vod jezer kanadských, jež byla považována za nevyčerpatelná, stále ubývá. Na Superior-lake a na jezeře Michiganu objevují se každoročně nové mělčiny a řeka St. Louis, jež u Duluthu vtéká do Superior-lake a jež, soudě dle jejího koryta, musila kdys míti ohromné množství vody, jest nyní nepatrnou říčkou.

Po příčinách těchto úkazů netřeba se tázat. Když známý cestovatel Hesse-Wartegg r. 1887 jel Wisconsinem a později přes Fargo k Yellowstone-parku, jel po celý den hořícím pralesem. V Sieře Nevadě v Kalifornii nalezl semenáře, jenž dobýval bohaté semenné tobolky wellingtonie (Sequoye gigantea) tím, že obrovské ty stromy dole podpálil a tak strom porazil.

Na cestě z Toleda poloostrovem michiganským do Sagniaw City viděl celé čtverečné míle pařezů. Stromy byly poraženy pro velké továrny nábytku v Grand Rapids a Kalamazoo, ale nikoliv způsobem hospodárným, nýbrž plýtváno zúmyslné nejlepším dřívím.

V Severní a Jižní Karolíně jel mnoho mil smrkovými lesy, kdež kmeny byly do dvou třetin tlouštky proťaty, aby se získalo terpentinu. To jsou jen některé případy pustošení lesů v Americe, jež se musí strašně pomstít.

Co nahoře v lesích Minnesoty, Wisconsinu atd. zhřešeno, postihuje těžce plavbu na řece St. Louis a v jiných městech na Mississipu. Na sta čtverečních mil půdy bylo v posledních letech zbaveno lesů, holá půda vody více nezdržuje a tak povstávají velké povodně, na něž zase následuje sucho a nedostatek vody v řekách.

Zde může pomoci toliko řádný zákon lesní dle vzoru evropského.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1892, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. dubna 2021


Diskuze k článku „Rok 1892: Historie bezohledného ničení přírody v USA“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.