Rok 1888: Podivné přepadení ve vlaku, které měla spáchat maminka malého dítěte

původně vyšlo: Národní listy - 1888, autor neuveden.
Ve známé písni mistra Cimrmana se zpívá, že na železnici dějou se věci. Historický článek z roku 1888 vám jednu takovou velmi zvláštní věc popíše. Jeden vyděšený cestující tehdy policii nahlásil, že byl tehdy v kupé zákeřně přepaden. Nebo bylo vše úplně jinak?


Dobrodružství pomateného kupce.

Pařížské centrální bureau pro dopravu telegrafických zvěstí potlačilo minule tajemný telegram jistého kupce z Liliu, pana J..., jenž oznamoval svým příbuzným v rodišti, že na cestě do Paříže dostal se do vagonu druhé třídy, kamž k němu na jedné stanici přisedla dáma s dítětem.

Cestou prý usnul a když náhle se probudil, jaké bylo jeho zděšení, když spatřil onu dámu před sebou stojící a hrozící mu revolverem. »Vzkřikl jsem,« tak telegrafoval dále, »dáma se na to zarazila a já měl ještě tolik duchapřítomnosti, že otevřev rychle dvířka, vyskočil jsem na zadní stupadlo, kdež jsem se křečovitě ve smrtelných úzkostech udržoval v rovnováze, dokud vlak nestanul.

Stalo se tak na štěstí následkem toho, že namáhal jsem se proraziti okénko alarmujícího signalu. Na to však netroufal jsem se více ukázati se konduktérům, nýbrž, protože to bylo v noci, skrčil jsem se na zadním výstupku jednoho vozu a jelikož vlak po chvíli dále jel, dostal jsem se přece do Paříže. Než o této příhodě učiním policií oznámení, přeji si dříve, byste mi poradili, jak se mám v té věci zachovati.«

Následkem toho telegramu pospíšila si policie do bytu adresáta, kterýž se byl podepsal plným svým jmenem. Avšak z vypravováni cestovatele bylo brzy zřejmo, že trpí halucinacemi, neboť ač v celku věrně opakoval, na co si byl v telegramu stěžoval, odchyloval se přece v mnohých podrobnostech, předstíraje též, jakoby jej byla chtěla ona dáma dříve něčím omámit anebo dokonce otrávit.

Z celého vyšetření této avantury vyšlo pak na jevo, že onen pán přijel sice udaného dne z Liliu do Paříže, a také že nalezal se v jednom oddělení s jistou dámou, jež si tam usedla s děckem na klíně, kteréž čas od času konejšila tak zvaným biberonem, t. j. lahvičkou s mlékem, na jejímž konci byl kaučukový cucáček, který náš kupec ve své rozespalosti považoval za vražednou zbraň.

Marně prý jej dáma chtěla konejšiti, když vytržen ze spaní počal náhle volatí o pomoc, vrhl prý se jak šílený k dvířkám, otevřel je a vyskočil. Když pak na dané poplašné znamení stanul vlak, nebylo prý nikde po uprchlém stopy. Konduktéři i paní sama soudili, že někde strachy z vlaku vypadl.

Telegrafováno sice ihned na nejbližší stanici, ale nikde po nešťastníku nebylo památky. Jak se nepozorován přece jen dostal ráno do Paříže zůstane hádankou. Zatím telegrafováno úřadně příbuzným, aby si přišli pro p. J., kterýž ponechán do jejich příjezdu pod dozorem lékařským v policejní nemocnici.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1888, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. dubna 2021


Diskuze k článku „Rok 1888: Podivné přepadení ve vlaku, které měla spáchat maminka malého dítěte“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.