První republika v číslech: jak na tom bylo Československo s dovozem a vývozem zboží

původně vyšlo: Statistický přehled republiky Československé - 1930, autor Státní úřad statistický.
Do jakých míst se kdysi naše výrobky exportovaly a odkud se naopak do Československa zboží importovalo? Článek z roku 1930 vám to včetně naší pozice na celkové Evropském i celosvětovém žebříčku přesně vypočítá.


Mezinárodní přehled.

Československo co do celkového obratu (dovoz + vývoz) z r. 1927 stojí mezi státy světovými na místě patnáctém, mezi státy evropskými na místě sedmém.

Dovoz v milionech dolarů * Vývoz v milionech dolarů *
1. Spojené státy 4.168 4.758
2. V. Britanie 5.329 3.447
3. Německo 3.360 2.428
4. Francie 2.072 2.165
5. Kanada 1.109 1.253
6. Indie 903 1.159
7. Japonsko 995 906
8. Italie 1.049 804
9. Argentina 826 973
10. Nizozemsko 1.022 762
11. Belgie 806 738
12. Australie 785 688
13. Čína 699 634
14. Malajsko britské 563 596
15. Československo 531 595


Ostatní státy evropské, pokud nejsou uvedeny výše, vykazují tento pořad:**)

Dovoz v milionech dolarů * Vývoz v milionech dolarů *
17. Švýcarsko 482 386
18. Švédsko 425 434
20. Dánsko 415 386
22. S. S. S. R 367 397
23. Španělsko 415 310
24. Rakousko 434 287
25. Polsko 324 281
27. Irsko (Svobodný stát) 292 215
31. Rumunsko 206 226
32. Norsko 254 176
35. Maďarsko 200 140
38. Finsko 161 159
41. Řecko 166 80
42. Jugoslavie 127 113
50. Portugalsko 120 37
56. Bulharsko 44 48
57. Lotyšsko 48 43
66. Estonsko 26 29
68. Litevsko 26 24

Celý světový obchod r. 1927 v dovozu činil 33.479 a ve vývozu 31.105 milionů dolarů. V zahraničním obchodu světovém nastaly veliké přesuny oproti době předválečné. Evropa a zejména Evropa střední a východní má nyní menší podíl na světovém dovozu i vývozu, kdežto dovoz i vývoz zámořských zemí stoupl, zejména severní Ameriky.

Kdežto na př. vývoz z celé Evropy činil r. 1913 57,9% všeho světového vývozu, r. 1927 činil jen 47,3%. Vývoz ze severní Ameriky před válkou r. 1913 znamenal 14,7% světového vývozu, r. 1927 19,3% (Spojené státy r. 1913 12,5%, r. 1927 15,3%).

*) Dovoz a vývoz je uveden bez nezpracovaného zlata, stříbra a mincí.

**) Pořadová čísla v tabulce udávají místo dotyčného státu mezi státy celého světa. Vynechaná pořadová čísla týkají se států mimoevropských.


Původní zdroj historického článku:
Statistický přehled republiky Československé - 1930, autor Státní úřad statistický.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. března 2020


Diskuze k článku „První republika v číslech: jak na tom bylo Československo s dovozem a vývozem zboží“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.