Naše projekty:   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   magazín Příroda.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Protičeský zákon, který omezoval práva Čechů žijících v Rakousku

původně vyšlo: Pozor - 1919, autor neuveden.
Myslíte si, že po pádu Rakousko-Uherska měli všichni jeho bývalí obyvatelé stejná práva? Bohužel, ani zdaleka tomu tak nebylo. Článek z roku 1919 vám přiblíží jeden ze zákonů, který omezoval život i možnosti podnikání československé menšině v Rakousku.


Protičeské zákony v Rakousku.

Z Vídně, 31. května. (Tel.) V dnešní schůzi rakouského národního shromáždění byl přijat zákon o opětném osídlení selských statků a pozemků, které byly shromažďovány za spekulačním účelem.

Pozemky tyto mohou býti nyní vyvlastněny a znovu osídleny. Nájemníkem může býti toliko Němec, buď rakouský nebo říšsko-německý, takže Čech nemůže se o tento pozemek ucházeli.

Zákonem omezována je československá menšina vídeňská ve svých právech a Němcům přiznávána jsou práva, jež Čechům jsou odpírána.

V Rakousku zřizuji se nyní dvě třídy obyvatelstva: první platí pro Němce se všemi právy, druhá pro Neněmce se všemi povinnostmi, ale s právy omezenými.

Čeští poslanci podali proti tomuto bezpráví a křivdě protest, který bude zaslán konferenci svazu národů a mírové konferenci, aby byl slyšán dříve, než budou mírové podmínky rakouské projednávány.

Zákon byl přijat 56 proti 55 hlasům, tedy jen většinou jednoho hlasu. Na úterý odpoledne svolán jest hlavni výbor parlamentu, jemuž hodlá vláda podati zprávu o obsahu mírových podmínek.

V případě potřeby sejde se také poslanecká sněmovna ještě před svatodušními svátky a to buď ve středu neb ve čtvrtek, aby se usnesla o mírových podmínkách.


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1919, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
2. června 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Debata k článku Protičeský zákon, který omezoval práva Čechů žijících v Rakousku


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2020 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.

 Naše další projekty: