Proč nám Stalin v roce 1938 nepomohl proti Hitlerovi? Dobové vysvětlení se vám možná nebude líbit

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Národní listy - 1939, autor neuveden.
Desítky let nám byl Stalin prezentován jako hrdina, který svou Rudou armádou zastavil dobyvatelské snahy Adolfa Hitlera a osvobodil Československo. Proč naši zem ale Stalin nechránil už v roce 1938? Článek z roku 1939 vám k tomu nabízí vysvětlení, které budete mít možná problém přijmout.
Následující text pochází z roku 1939

O německo-ruské spolupráci.

Známý americký list „Commentator“ uveřejnil článek vynikajícího politického publicisty B. Shuba o německo-ruském poměru. V článku se praví v podstatě toto:

Dnes, kdy nová hranice mezi Říší a Ruskem je hotovou věci, nemělo by býti vlastně již pochyby o povaze spolupráce obou velmocí. Soulad, v jakém říšská obrana a ruská armáda provedly společná vojenská opatření, byl by býval bez pevné dohody nemožný. Pokouší-li se někdo chápati úkol Sovětského Ruska jinak než jako dokonalou spolupráci s Říši, je to nejen naivní, nýbrž také nebezpečné.

Konservativní, liberální a socialističtí nepřátelé totalitního systému byli zajatci své vlastní naděje a víry, že Sovětské Rusko se připojí k protinacistické frontě. Angličtí, francouzšti a českoslovenští státníci dali přednost tomu, že brali vážně Stalinova gesta a zakládali své budoucí akce na zcela neoprávněné domněnce, že Sovětský svaz bude vždy jejich spojencem.

Ačkoli legenda praví, že Stalin byl v září m. r. ochoten hoditi na misku vah celou váhu ruské armády ve prospěch pražské vlády, nic není méně oprávněného než tato domněnka. Nechápou-li londýnští, pařížšti a washingtonští státníci německo-ruskou alianci, současně a všeobecně, jako nejdůležitější událost moderních dějin, pak je očekávají nové nervové otřesy.

Nemůže býti ani řeči o tom, že Říše byla snad poškozena tím, že Rusko obsadilo polovinu bývalého polského území; naopak, tato skutečnost pro Říši je požehnáním, neboť ji zbavuje nutnosti udržovati na nepřátelské půdě silné posádky, aby po dlouhé měsíce čelila drobné válce. Neboť bude-li válka pokračovati, bude to válka proti Francii a Anglii, ve které o kus Polska více nebo méně neznamená pro Říši vůbec nic.

Důležitou skutečností je, že za tři týdny od začátku války a za měsíc po podepsání německo-ruského paktu o neútočení německá armáda byla s Polskem hotova. V tom tkví veliký příspěvek Stalinův.

Dále se v článku praví: Sen o spojeni německého průmyslového genia s ruským přírodním bohatstvím zaměstnával německé a ruské státníky nejrůznějšího zabarvení již asi 75 let. Ti, kdož se v Rusku před jednou generací vzpírali této unii, činili tak spíše z ideologických než z hospodářských důvodů.

Stalin byl chytřejší než car Mikuláš II. Dal přednost přirozenému spojenectví před nepřirozeným. Rusko-německá aliance bude míti spojením hospodářských osudů dvou největších evropských států nezbytně obrovský účinek na celé lidstvo.

Nynější dohoda je ideální pro oba partnery. Rusko koná v polovině Polska za Říši policejní službu, zatím co Říše stojí proti západním demokraciím se svěží armádou, která bojuje na poměrně krátké frontě.

S německou technickou pomocí bude Rusko vyráběti dosti potravin, aby uživilo německou armádu od dneška až do skonání světa. Britské loďstvo nemůže zatím dělati nic jiného než blokovati Baltické moře. Ani Winston Churchil nedovedl vynálezti metodu, jak dopraviti britské loďstvo do polských rovin, aby Říši byly uzavřeny ruské obilnice.

Nebylo také moudré počítati příliš se skutečností, že ruské hospodářství nebylo s to, aby uživilo dostatečně své vlastní občany! Německo bude vyživeno. Okolnost, že snad tato nutnost si vyžádá zmenšení dávek potravin pro Rusy, neznamená mnoho ve velké hře, kterou hraje nyní Stalin.

Jestliže Anglie a Francie se rozhodly bojovati proti Říši až do konce, aniž si uvědomily, že to znamená také konečný boj proti Stalinovi, pak jsou odsouzeny k nezdaru. Svým vojákům, kteří mají obětovati své životy, musí dáti nějaký větší slib než obnovení Polska a bývalého Československa. U srovnání s tak omezenými cíli má německo-ruský plán na organisaci Evropy daleko mocnější sílu.


poznámka redakce Bejvávalo.cz:
Výše uvedený text vyšel v Národních listech 21. listopadu v roce 1939. Bylo to tedy už v době vyhlášení »Protektorátu Čechy a Morava«, kdy byl český tisk zcela pod kontrolou německé moci.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1939, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. února 2022


Diskuze k článku „Proč nám Stalin v roce 1938 nepomohl proti Hitlerovi? Dobové vysvětlení se vám možná nebude líbit“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.