Proč by se Němci neměli učit česky

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Česká hospodyně 1906, autor neuveden.
Výuka cizích jazyků je určitě dobrá a pro život užitečná věc. Přesto se ale našim předkům moc nelíbilo, když se mladí Němci učili český jazyk. Článek z roku 1906 vám popíše, co přesně jim na česky mluvících Němcích vadilo.
Následující text pochází z roku 1906

„Němci, učte se česky!“

Takové heslo vydala německá národní rada. Heslo to jest pro náš život nebezpečným.

Neboť účelem tohoto hesla jest zbaviti nás inteligence a ztížiti naším mladíkům, aby doma zaujati mohli úřednická místa. Neboť jistě se najdou mezi německým studentstvem třeba i z alpských zemí vypočítaví lidé, kteří dovedou si opatřiti znalost češtiny a najdou se pro ně místa i v ryze českých krajích při úřadech na úkor českého studentstva, jež bude jednak zůstávat bez míst, jednak posýláno do jižních zemí, bude-li žádati o místo ve státní službě.

Nebezpečí u nás, jak vidno, je veliké a to nejen pro ty, kdož chystají se k dráze úřednické, ale i pro ty, kdož chtí býti obchodníky. A co jest nám v této chvíli učiniti?

Prozatím třeba sáhnout k svépomoci. Po ukončeném školním vzdělání na školách českých, posílejme mládež na nějaký čas do Němec, studenti na prázdniny ať jdou do německého kraje, za krátký čas osvojí si zde na základech mluvnických znalostí více, než kdyby ještě několik let bez konversace dřeli gramatiku.

Český student se dnes již neodnárodní, ztráví-li některý rok v německém městě, či u německého pluku a v životě mu to velice prospěje. Jest tedy nutno postupovati touže cestou jako činí to dnes Němci. Je toho dnes nutně třeba, neboť o úřednické otázce stále se u nás uvažuje a všude pozvédá se válečný pokřik, že ministerstva zavádějí německý úřednický status, a že české kraje vydávají v plen německému úřednictvu.

Theoretisujeme v této otázce jako všude jinde. Němci se však theorii pouze vysmívají a jsouce praktičtí opanovávají pole krok za krokem. Zatím co naše intelligence vykazuje stále menší znalost němčiny, tím uzavírajíc si cestu do německého území a pracujíc tak bezděky pro německý úřednický status mnohem účinněji, než by mohla činiti nejnepřátelštější k nám vláda, poněvadž proti její zbrani: nemáte kvalifikace pro německé kraje! — není obrany, počíná si německá intelligence osvojovati češtiny přese všecku apathii k ní, a otvírá si tak vstup do našich nejryzejších krajů.

Znalost němčiny u českého člověka, jenž chce ať míti styky se světem, aneb chce se dále vzdělávati nebo své výrobky ve velkém prodávati, je nezbytná. Tím, že budeme uměti německy, není řečeno, že by český člověk se odnárodnil. Němečtí obchodníci, průmyslníci a rolníci jsou jistě Němci každým coulem.

Trpí však jejich němectví úhonu tím, že pomocí českých prospektů a českých dopisů získávají si odběratele mezi příslušníky našeho národa? Česká korespondence není jim otázkou planého národnostního chauvinismu, ani prohřešením se proti národní hrdosti; je to zbraň čistě hospodářského významu.

Proč by se měli naši lidé této zbraně vzdalovati? Ovšem bylo by však potom též potřebí, aby svého jmění, své moci a svého vlivu užívali tímže rozhodným způsobem na prospěch svého národa a jeho příslušníků, jako to činí Němci.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1906, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. listopadu 2019


Diskuze k článku „Proč by se Němci neměli učit česky“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.