Odměna za stavění máje jako důkazu pravé lásky? 25 ran lískovkou a vězení

rubrika: historické články / zločin a trest, nehody, původně vyšlo: Lidové noviny - 1935, autor mi.
Stavění máje je tradiční zvyk, který se u nás dodnes na mnohých vesnicích dodržuje. Kdysi se ale nestavěla májka jen jako součást hromadné oslavy příchodu jara, ale také jako soukromý symbol pravé lásky. Článek z roku 1935 vás seznámí s dávným příběhem ze 17. století, kdy postavení májky před domem své nastávající manželky přišlo zamilovaného mladíka dost draho.
Následující text pochází z roku 1935

Stavění máje v 17. století.

Poddaný Štefán, 23letý syn poddaného Jána Gajdoše, byl přistižen na panství šlechtice Sztaraye panským drábem Illéšem Kardossem na den svaté Kateřiny posledního dne měsíce dubna 1696, po večerním zvonění, v lese Katanská, právě ve chvíli, když se hotovil skácet mladou osiku.

Dráb Kardoss chtěje konati povinnosti a chránit majetek svého panstva, vystoupil proti Gajdošovi a chtěl mu odebrat sekyru a pohnati ho před vrchnost. Gajdoš se však zprotivil drábovi a sekyrou ho zahnal.

Poddaný Gajdoš pohnán byl před vrchnostenský soud a sklepmistrovi při výslechu vypovídal, že osiku skácel, protože chtěl své nastávající manželce, Barboře Šteklové, dceři poddaného Michala Štekla, postavit před domem jejich rodičů za Laborcem máj.

Na základě obdrženého již povolení vrchnosti k tomuto sňatku chtěl prý Gajdoš své nevěstě dokázat postavením máje, že ji ze srdce miluje. Dráboví Kardossuvi postavil se prý Gajdoš proto na odpor, neboť kdyby byl musel od skácení osiky upustit, nebyl by mohl máj své Barboře postavit, a tato by nevěřilo, že ji skutečně z lásky za ženu chce pojmouti.

Na konci výslechu vypovídal Gajdoš, že vršek stromku skutečně postavil v noci před domem své nevěsty.

Gajdoš byl za tento pych, jímž způsobil panství škodu v lese Katanská, a za to, že se postavil se zbraní v ruce na odpor vrchnostenskému drábovi, odsouzen k 25 ranám lískovkou na dérešu před zámkem a k osmidennímu vězení ve vrchnostenském žaláři o chlebu a vodě.

V dodatku rozsudku je uvedeno, že na vlastní žádost panského drába Kardosse bylo mu povoleno, aby trpnou exekuci vlastnoručně na Gajdošovi vykonal. Exekuce byla provedena na den svaté Moniky v poledních hodinách.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1935, autor mi.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
1. května 2022


Diskuze k článku „Odměna za stavění máje jako důkazu pravé lásky? 25 ran lískovkou a vězení“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.