O těžkém životě dělníků v carském Rusku

původně vyšlo: Epocha 1902, autor -a.
Kolik peněz si v Rusku za dob vlády cara dokázali vydělat dělníci? Článek z roku 1902 vám prozradí jak nízké byly jejich výplaty, jak dlouhou měli pracovní dobu i srovnání o kolik hůře na tom byli ruští dělníci ve srovnání s jejich kolegy ze západní Evropy.


Dělnické poměry v Rusku

Dělnické poměry v Rusku, na něž byla nedávnými nepokoji dělnickými a selskými obrácena poněkud pozornost rozhodujících kruhů, jsou u nás a vůbec v západní Evropě málo známy.

V Rusku (evropském) má tou dobou stav dělnictva čítající aspoň 1 mill. mužů, nepočítaje v to ony dělníky, kteří pracují částečně v továrnách, částečně — v letě — na poli u sedláků.

Pracovní doba je zde celkem velmi dlouhá. Při značném množství zasvěcených svátků a vůbec dní, kdy se nepracuje — do roku jich je 87 až 116, průměrně tedy přes 100 — je průměrný počet pracovních dnů ročně jen 276, a pro továrny s výrobou ruční jen 268.

V největší části továren se pracuje denně více než 12 hodin; téměř polovina jich má pracovní dobu 13 až 13½hodinnou a 13% dokonce 14—18-hodinnou.

Počet pracovních hodin za týden činí tu asi 74 hodiny, kdežto v Anglii jen 54 hodiny, k čemuž nutno ještě dodat, že v Anglii trvá týdenní pracovní doba žen a dětí jen 50—45, resp. 45—40 hodin, kdežto v Rusku se nečiní téměř rozdíl mezi tovární prací mužů, žen a nedospělých. Roční pak průměr pracovních hodin obnáší v továrnách ruských 3588 — v továrnách s roční výrobou 3484 — v továrnách anglických oproti tomu jen 2810 hodin.

Mzdy ruských dělníků jsou velmi nízké; obnášejí průměrně u dospělého muže 1416 rublu měsíčně, u ženy 10’35 rub., u dětí 5’04—7’41 rub.

Rozumí se, že výše mzdy velice kolísá dle druhu práce; ve strojírnách na př. obnáší průměr její pro muže 26 rub. na měsíc, ve přádelnách jen 8 rub.

Při nízkosti těchto dělnických mezd je přitěžující okolnost ještě to, že poměry drahotní v ruských průmyslových střediskách nezadají v ničem drahotě měst anglických a amerických. Srovnáním mezd těch s anglickými dospějeme k výsledku velmi nepříznivému.

Činí totiž průměrná mzda dělníkova v Moskvě za měsíc 14’16 rublu, za hodinu 5’07 kopejek, v Anglii však 21’11 rublu za měsíc a 19’45 kopejek za hodinu.

Poměry ruského dělníka nutno tedy označit jako velmi neutěšené a sotva odpovídající pojmům o živobytí našeho člověka, ač ovšem nutno doznat, že dovednost tamních dělníků oproti našim stojí ještě na velice nízkém stupni.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1902, autor -a.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. prosince 2019


Diskuze k článku „O těžkém životě dělníků v carském Rusku“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.