O těžkém životě dělníků v carském Rusku

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Epocha 1902, autor -a.
Kolik peněz si v Rusku za dob vlády cara dokázali vydělat dělníci? Článek z roku 1902 vám prozradí jak nízké byly jejich výplaty, jak dlouhou měli pracovní dobu i srovnání o kolik hůře na tom byli ruští dělníci ve srovnání s jejich kolegy ze západní Evropy.
Následující text pochází z roku 1902

Dělnické poměry v Rusku

Dělnické poměry v Rusku, na něž byla nedávnými nepokoji dělnickými a selskými obrácena poněkud pozornost rozhodujících kruhů, jsou u nás a vůbec v západní Evropě málo známy.

V Rusku (evropském) má tou dobou stav dělnictva čítající aspoň 1 mill. mužů, nepočítaje v to ony dělníky, kteří pracují částečně v továrnách, částečně — v letě — na poli u sedláků.

Pracovní doba je zde celkem velmi dlouhá. Při značném množství zasvěcených svátků a vůbec dní, kdy se nepracuje — do roku jich je 87 až 116, průměrně tedy přes 100 — je průměrný počet pracovních dnů ročně jen 276, a pro továrny s výrobou ruční jen 268.

V největší části továren se pracuje denně více než 12 hodin; téměř polovina jich má pracovní dobu 13 až 13½hodinnou a 13% dokonce 14—18-hodinnou.

Počet pracovních hodin za týden činí tu asi 74 hodiny, kdežto v Anglii jen 54 hodiny, k čemuž nutno ještě dodat, že v Anglii trvá týdenní pracovní doba žen a dětí jen 50—45, resp. 45—40 hodin, kdežto v Rusku se nečiní téměř rozdíl mezi tovární prací mužů, žen a nedospělých. Roční pak průměr pracovních hodin obnáší v továrnách ruských 3588 — v továrnách s roční výrobou 3484 — v továrnách anglických oproti tomu jen 2810 hodin.

Mzdy ruských dělníků jsou velmi nízké; obnášejí průměrně u dospělého muže 1416 rublu měsíčně, u ženy 10’35 rub., u dětí 5’04—7’41 rub.

Rozumí se, že výše mzdy velice kolísá dle druhu práce; ve strojírnách na př. obnáší průměr její pro muže 26 rub. na měsíc, ve přádelnách jen 8 rub.

Při nízkosti těchto dělnických mezd je přitěžující okolnost ještě to, že poměry drahotní v ruských průmyslových střediskách nezadají v ničem drahotě měst anglických a amerických. Srovnáním mezd těch s anglickými dospějeme k výsledku velmi nepříznivému.

Činí totiž průměrná mzda dělníkova v Moskvě za měsíc 14’16 rublu, za hodinu 5’07 kopejek, v Anglii však 21’11 rublu za měsíc a 19’45 kopejek za hodinu.

Poměry ruského dělníka nutno tedy označit jako velmi neutěšené a sotva odpovídající pojmům o živobytí našeho člověka, ač ovšem nutno doznat, že dovednost tamních dělníků oproti našim stojí ještě na velice nízkém stupni.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1902, autor -a.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. prosince 2019


Diskuze k článku „O těžkém životě dělníků v carském Rusku“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.