Několik staletí staré záznamy o pozorování UFO v Čechách

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Lidové noviny - 1921, autor neuveden.
Viděli jste někdy na obloze světelný úkaz, který jste si nedokázali zcela vysvětlit? Dnes se něco takového občas označuje jako UFO - Unidentified Flying Object neboli neidentifikovaný létající předmět. Jak vám ukáže text z roku 1921, tak před staletími šlo o čerty, zlé duchy a podivné komety.
Následující text pochází z roku 1921

Zjevení divná na nebi:

L. P. 1519 v září zlí duchové - čerti - u Hory po čtyrmecítné hodině lítali, což mnozí lidé viděli.

L. P. 1527. Strašlivá kometa po celých Čechách ráno v 4 hodiny se ukazovala, která na spůsob vohnuté ruky, jakoby nějaký meč z pošvy vytahovala, vidina byla všeckna vohnivá a jako krvavá; na konci meče byly tři veliký hvězdy. po stranách mnoho vohnivých a jako krvavých mečův i kopí mnoho; také vohnivá světlá záře a v ní mnoho fousatých hlav se spatřovalo. Ta mnohotvárná divná kometa snad vyznamenávala mnohotvárné Lutherovo učení, které tehdáž léty začalo a tohoto roku po celé Europě se rozmáhati počalo.

L. P. 1549, 4. prosince tři slunce vycházely a nad jednímkaždým sloup vysoký a jako vohnivý spatřen byl, dvě pak z nich: jedno k půlnoci a druhé k polednímu brzo zmizely, třetí pravé až do západu svítilo. Potom v noci křiž v měsíci také viděn byl.

L. P. 1542 v noci, která 18. leden předcházela, na mnoha místech v Čechách strašlivé vidění na obloze nebeské ukázalo se: neboť mezi dlouhými bílými čárami neb stoupami počernalý plamen vohnivý od východu slunce k straně půlnoční se vznášel i také se ukázal velký oblak krvavý o mnoho jasně svítících sem tam se zmítajících plamenův, kteří tu noc velmi osvětlovaly a lid na to se dívající děsily.

L. P. 1599 ukázal se zázrak na nebi, při němž se nebe otevřelo, oheň náramně plápolal a semo tamo sebou fochroval, jakés koule vokrouhlé se sbíhaly a potýkaly, vojska proti sobě meči jako muži váleční šermovaly a že se z toho sloupové krvaví udělaly a tak z jednoho místa na druhé běhaly.

L. P. 1648, 19. srpna dvě hvězdy se honily a jedna za druhou se předbíhaly. Zjevení toto neznamenalo však válku, nýbrž kýžený pokoj. Také otcům pannen urozených bylo to šťastným znamením: Ferdinand II. povýšil totiž 48 studentů do šlechtického stavu, což rytíři rádi viděli: »že ti studenti se také potom ženiti budou a někteří rádi sobě od stavu zase panny brati budou,« neboť prý po válce »mládencův málo a pannen dar boží!«


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1921, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. prosince 2021


Diskuze k článku „Několik staletí staré záznamy o pozorování UFO v Čechách“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.