Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Několik staletí staré záznamy o pozorování UFO v Čechách

původně vyšlo: Lidové noviny - 1921, autor neuveden.
Viděli jste někdy na obloze světelný úkaz, který jste si nedokázali zcela vysvětlit? Dnes se něco takového občas označuje jako UFO - Unidentified Flying Object neboli neidentifikovaný létající předmět. Jak vám ukáže text z roku 1921, tak před staletími šlo o čerty, zlé duchy a podivné komety.


Zjevení divná na nebi:

L. P. 1519 v září zlí duchové - čerti - u Hory po čtyrmecítné hodině lítali, což mnozí lidé viděli.

L. P. 1527. Strašlivá kometa po celých Čechách ráno v 4 hodiny se ukazovala, která na spůsob vohnuté ruky, jakoby nějaký meč z pošvy vytahovala, vidina byla všeckna vohnivá a jako krvavá; na konci meče byly tři veliký hvězdy. po stranách mnoho vohnivých a jako krvavých mečův i kopí mnoho; také vohnivá světlá záře a v ní mnoho fousatých hlav se spatřovalo. Ta mnohotvárná divná kometa snad vyznamenávala mnohotvárné Lutherovo učení, které tehdáž léty začalo a tohoto roku po celé Europě se rozmáhati počalo.

L. P. 1549, 4. prosince tři slunce vycházely a nad jednímkaždým sloup vysoký a jako vohnivý spatřen byl, dvě pak z nich: jedno k půlnoci a druhé k polednímu brzo zmizely, třetí pravé až do západu svítilo. Potom v noci křiž v měsíci také viděn byl.

L. P. 1542 v noci, která 18. leden předcházela, na mnoha místech v Čechách strašlivé vidění na obloze nebeské ukázalo se: neboť mezi dlouhými bílými čárami neb stoupami počernalý plamen vohnivý od východu slunce k straně půlnoční se vznášel i také se ukázal velký oblak krvavý o mnoho jasně svítících sem tam se zmítajících plamenův, kteří tu noc velmi osvětlovaly a lid na to se dívající děsily.

L. P. 1599 ukázal se zázrak na nebi, při němž se nebe otevřelo, oheň náramně plápolal a semo tamo sebou fochroval, jakés koule vokrouhlé se sbíhaly a potýkaly, vojska proti sobě meči jako muži váleční šermovaly a že se z toho sloupové krvaví udělaly a tak z jednoho místa na druhé běhaly.

L. P. 1648, 19. srpna dvě hvězdy se honily a jedna za druhou se předbíhaly. Zjevení toto neznamenalo však válku, nýbrž kýžený pokoj. Také otcům pannen urozených bylo to šťastným znamením: Ferdinand II. povýšil totiž 48 studentů do šlechtického stavu, což rytíři rádi viděli: »že ti studenti se také potom ženiti budou a někteří rádi sobě od stavu zase panny brati budou,« neboť prý po válce »mládencův málo a pannen dar boží!«


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1921, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. prosince 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.