Loterie: skvělý způsob, jak stát vydělává na hospodářské krizi

původně vyšlo: Lidové noviny - 1906, autor neuveden.
Jedním z hlavních zájmů státu by mělo být co nejlépe fungující hospodářství a spokojení obyvatelé. Jsou ale situace, kdy je naopak pro státní aparát výhodné, když je hospodářství v krizi. Více vám o tom prozradí článek z roku 1906.


Úpadek loterie v Rakousku.

Ministr financí ryt. Korytowski poukázal nedávno v parlamentě, mluvě o rozpočtu, na to, jak značně klesl výtěžek z loterie, totiž o celých 800.000 korun.

Toto potěšitelné sdělení vzbudilo sensaci. Jistý funkcionář loterního ředitelství podává k tomuto faktu tyto informace:

Výtěžky loterní hry, která spočívá na náhodě, jsou ovšem kolísavé. Ale poslední klesnutí je úplně abnormální. Po celou řadu let nebyla zaznamenána tak veliká ztráta.

Průměrně obnášejí vklady loterní v Rakousku ročně 30 milionů korun, z čehož na Dolní Rakousy — zvlášť ovšem na Vídeň — připadá 14 milionů. Výhry obnášejí v celém Rakousku ročně asi 15 milionů korun, z čehož na Dol. Rakousy připadá 7 milionů. Průměrný výtěžek ročně obnášel tedy asi 15 milionů korun a ten je náhle skoro o celý milion menší.

Příčinu tohoto zjevu nelze tak snadno vypátrati. Možno se jí však přiblížiti, vezme-li se zřetel na okolnosti, které na loterii mají vliv. Je-li totiž všeobecná hospodářská situace příznivou, hraje obyvatelstvo v loterii měně, čím je však hospodářská nouze větší, tím více se sází do »lotynky«.

Minulý rok však byl v hospodářském ohledu poměrně příznivý, jak o tom svědčí značný výtěžek daní a tento hospodářský rozvoj měl v první řadě za následek poklesnutí zájmu pro loterii. Snad také jiné příčiny hrály roli. Možno, že byly vyplaceny větší výhry, o čemž však není po ruce spolehlivých dat.

Kromě toho Každoročně usnáší se parlament zrušiti některé menší kolektury. Bude-li úpadek loterie trvalý, nelze ovšem předvídati.

Prozatím je loterie stále ještě významným zdrojem příjmů pro stát, na škodu lehkověrných širokých vrstev lidových, jež si vyprazdňují v loterii kapsy.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1906, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. srpna 2020


Diskuze k článku „Loterie: skvělý způsob, jak stát vydělává na hospodářské krizi“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.