Loterie: skvělý způsob, jak stát vydělává na hospodářské krizi

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Lidové noviny - 1906, autor neuveden.
Jedním z hlavních zájmů státu by mělo být co nejlépe fungující hospodářství a spokojení obyvatelé. Jsou ale situace, kdy je naopak pro státní aparát výhodné, když je hospodářství v krizi. Více vám o tom prozradí článek z roku 1906.
Následující text pochází z roku 1906

Úpadek loterie v Rakousku.

Ministr financí ryt. Korytowski poukázal nedávno v parlamentě, mluvě o rozpočtu, na to, jak značně klesl výtěžek z loterie, totiž o celých 800.000 korun.

Toto potěšitelné sdělení vzbudilo sensaci. Jistý funkcionář loterního ředitelství podává k tomuto faktu tyto informace:

Výtěžky loterní hry, která spočívá na náhodě, jsou ovšem kolísavé. Ale poslední klesnutí je úplně abnormální. Po celou řadu let nebyla zaznamenána tak veliká ztráta.

Průměrně obnášejí vklady loterní v Rakousku ročně 30 milionů korun, z čehož na Dolní Rakousy — zvlášť ovšem na Vídeň — připadá 14 milionů. Výhry obnášejí v celém Rakousku ročně asi 15 milionů korun, z čehož na Dol. Rakousy připadá 7 milionů. Průměrný výtěžek ročně obnášel tedy asi 15 milionů korun a ten je náhle skoro o celý milion menší.

Příčinu tohoto zjevu nelze tak snadno vypátrati. Možno se jí však přiblížiti, vezme-li se zřetel na okolnosti, které na loterii mají vliv. Je-li totiž všeobecná hospodářská situace příznivou, hraje obyvatelstvo v loterii měně, čím je však hospodářská nouze větší, tím více se sází do »lotynky«.

Minulý rok však byl v hospodářském ohledu poměrně příznivý, jak o tom svědčí značný výtěžek daní a tento hospodářský rozvoj měl v první řadě za následek poklesnutí zájmu pro loterii. Snad také jiné příčiny hrály roli. Možno, že byly vyplaceny větší výhry, o čemž však není po ruce spolehlivých dat.

Kromě toho Každoročně usnáší se parlament zrušiti některé menší kolektury. Bude-li úpadek loterie trvalý, nelze ovšem předvídati.

Prozatím je loterie stále ještě významným zdrojem příjmů pro stát, na škodu lehkověrných širokých vrstev lidových, jež si vyprazdňují v loterii kapsy.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1906, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. srpna 2020


Diskuze k článku „Loterie: skvělý způsob, jak stát vydělává na hospodářské krizi“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.