Kuličky: zapomenuté varianty skvělé hry pro děti i dospělé

rubrika: historické články / sport, původně vyšlo: Hry hybné, zvláště míčové - 1892
Jak zabavit děti v době uzavření škol? Vyzkoušejte dnes už téměř zapomenuté cvrnkání kuliček. Článek z roku 1892 vám představí pravidla několika zajímavých variant hraní kuliček, které jste nejspíš ani vy sami za dob svého dětství nikdy nehráli.
Následující text pochází z roku 1892

Hra v boby nebo kuličky.

Hry v boby hrají se ponejvíce na jaře, a to v době, kdy ještě nelze pro nepohodu jiti na místa pro hry hybné. Novější dobou hrává se mimo o boby také o hliněné kuličky.

Her jest několik způsobů. Nejčastěji se hraje v důlek, a tu se boby nebo kuličky trojím spůsobem vpravují do důlku. A sice buď cvrkáním, t. j. poslední kloub některého prstu (nejčastěji palce) opře se o prst jiný, přiloží se k bobu neb kuličce a pružným vymrštěním kloubu onoho žene se bob neb kulička k cíli.

Anebo se boby či kuličky pohánějí šoukáním, t. j. pomocí ohnutého ukazováčku trhavým posunem ruky pošine se bob nebo kulička ku předu. Konečně se boby nebo kuličky vpravují do důlku házením.

Vedle toho jsou hry bobové neb kuličkové cvrkané, nebo šoukané, nebo házené, ač ovšem také kombinované. Kuličky pravidlem se koulívají.

Her bobových či kuličkových je značný počet; uvádíme z nich ukázky.


Hra o sázku.

Hráči se postaví tři neb čtyři kroky před důlek, a jeden po druhém hází do důlku rovný počet bobů, tvořící sázku. Při tom však ne všecky druhy bobů mají rovnou cenu hrací; podle zbarvení, tvaru a velikosti přikládá se jim cena různá. Při hodu hledí každý co nejvíce bobů vpraviti v důlek; jestliže některé boby se rozlétly, počítá hráč, kolik jich leží mimo důlek.

Kdo nejvíce bobů v důlek dostal, začíná cvrkati a činí tak potud, pokud některým bobem nemine důlek. Po něm nastupuje onen, jenž druhý na počet nejvíce bobů vhodil v důlek atd. Mají-li dva hráči stejný počet bobů v důlku, hledí se na to, čí boby, ležící venku, jsou blíže důlku.

Kdo poslední bob dostal v důlek, vyhrává všecky boby, jež se nalézají v jamce.

Na vybranou.

Hráči podobně jako v první hře házejí do důlku, avšak každý si boby své, jež padly do důlku, hned vybere a vezme zpět. Při dalším hraní nastupují hráči po řadě jako ve hře předešlé, ale každý to, co cvrknul do důlku, hned si vezme. Kdo se důlku chybí, ustoupí následujícímu, jenž nastupuje v pořadí, v kterém se začalo hráti.

Na krále.

V rozích čtverce vyhloubí se čtyři mělké jamky, ve středu pak pátá. Do každé jamky dají hráči dle úmluvy po jednom, po dvou nebo po více bobech. Pak se určí rozečtením pořad hráčů, a tito ze vzdálenosti 3—6 kroků koulí kuličkou do důlků.

Kdo vkulí do některého důlku krajového, vezme si kuličky, jež v důlku onom se nalézají; kdo však trefí do středního důlků, volá: »Král!« a vybeře kuličky z důlků všech. Na to osazují hráči důlky na novo. Jestliže některý z vnějších důlků jest prázdný, a hráč do něho kulí, jest povinen, dáti tam tolik kuliček, kolik jich tam bylo dříve.

Válečná.

Na rovné ploše položí dva hráči boby ve dvou řadách proti sobě a cvrkají střídavé boby svými do řady protivníkovy. Boby trefené beře ten, kdo cvrkal; boby, jež se cíle minou, béře protivník, jenž spolu cvrká dále až do chyby vlastní.

Koníček.

Každý hráč vloží v důlek určitý počet bobů. Rozečtením se určí pořadí hráčů. První vezme kuličku, mající asi 3 cm. v průměru, zvedne ji do výše obličeje a spustí ji svismo do důlku. Kulička, dopadnuvší v důlek, vyráží boby z důlku, jež náležejí tomu, kdo kuličku pustil. Po něm jest na řadě druhý a t. d., pokud v důlku jaké boby jsou.


Původní zdroj historického článku:
Hry hybné, zvláště míčové - 1892


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. března 2020


Diskuze k článku „Kuličky: zapomenuté varianty skvělé hry pro děti i dospělé“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.