Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Konec světa v představách dávných vědců

původně vyšlo: Lidové noviny - 1908, autor neuveden.
Někteří vědci rádi veřejnosti předkládají teorie, ve kterých popisují zánik našeho života a celé planety Země. Myslíte, že vědci před sto lety předpovídali Zemi jiný konec než ti dnešní? Historický článek z roku 1908 vám několik tehdejších předpovědí možného konce světa nabídne.


Jak zahyne země?

Aby se přispělo k rozřešeni této otázky, obrátil se »Pearsons Magazine« na několik vědátorů.

Jeden z nich, sir Oliver Lodge, prohlašuje krátce, že to neví. Lord Avebury odkazuje tazatele na astronomy a ačkoliv k nim sám nenáleží, přece soudí, že země spadne do slunce.

Prof. E. J. Garwood pokládá za možnou velkou potopu a dovozuje: Utváření zemského povrchu záleží na dvojí síle, předně na zemětřesení, které zemi rychle nebo pomalu zvedá, kromě toho pak se povrch zemský stále drobí.

Jak známo, země postupně chladne. Až bude ochladlá a ztuhlá kůra zemská tak tlustá, že skrze ni nepronikne žádná voda, přestane tvoření hor i zemětřesení. Naproti tomu bude se stálým drobením povrch zemský vždy více přibližovati hladině mořské, až konečně klesne asi 30 metrů pod vodu.

Velmi zajímavá jest theorie proslulého fysika sira Williama Ramsaye. Nehledá příčinu záhuby v přírodním zjevu, nýbrž obává se, že lidé konečně následkem přelidnění vyhladoví.

Proslulý astronom sir William Huggins zastává názor, že země může zahynouti jak přílišným horkem, tak i přílišnou zimou. Zvláště pravděpodobnou zdá se mu srážka našeho slunce s některým jiným tělesem nebeským.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1908, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. února 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.