Konec srážek vlaků: stoletý vynález, který dokáže strojvůdce varovat před protijedoucím vlakem

původně vyšlo: Věda a práce - 1904, autor neuveden.
Máme počítače, GPS navigace, všudypřítomný internet - a stejně dochází k tragickým vlakovým srážkám a ztrátám na životech. Přitom už v roce 1904 existovalo automatické elektrické zabezpečovací zařízení, které dokázalo oba strojvedoucí včas varovat před protijedoucím vlakem. Více v dobovém článku.


Přístroj zamezující železniční neštěstí.

Přístrojů takových, které sloužiti měly úkolu omeziti počet železničních neštěstí zná odborná literatura již mnoho. Praktické pokusy s nimi prováděné, zmařily však tak mnohou naději do nich kladenou.

Hubert Pfirmann a Dr. Max Wendorf studovali vady navržených přístrojův a výsledek studia a mnohých pokusů jejich bylo sestrojení nového přístroje, úplně bezvadně a jistě pracujícího.

Přístroj vyzkoušen byl na trati Sachsenhausen-Goldstein. Pokusy s ním konány po několik měsícův a ukázaly, že nový přístroj všechny požadavky do přístrojů podobných kladené splňuje takořka ideálně.

Myšlenku, na níž přístroj jest založen, tuto v krátkosti popíšeme: Malý dynamoelektrický stroj umístěn jest vhodně na lokomotivě. Pohybuje-li se tato, pak uvede se i strojek do pohybu a počne vyráběti elektrický proud. Jeden pol dynamoelektrického stroje spojen jest s kovovými částmi lokomotivy.

Proud jím probíhající projde kovovým tělesem lokomotivy na poly, a z nich pak do kolejnic. Druhý drát připevněn jest ke smykadlu, které nachází se pod vlakem, neseno jsouc zvláštní konstrukcí.

Smykadlo objímá pomocnou, mezi oběma hlavními, položenou kolejnici o malém profilu.

Tato kolejnice spojena jest tedy s druhým polem dynamky. Aby pak nenastalo vyrovnání proudu prostřednictvím země, musí býti, jak samozřejmo, pomocná kolejnice isolována.

To je celé zařízení. Náklad, který by odpovídal pořízení kolejnice pomocné a opatření všech vlaků dynamoelektrickými stroji jest nepatrný v poměru ke škodám, zaviněným železničními neštěstími.

Všechny lokomotivy určitou trať projíždějící opatřeny jsou těmito přístroji. Do kolejnic vysílané elektrické impulsy mění neustále svůj směr. Jedou-li nyní dva vlaky proti sobě, pak elektrické impulsy jich stroji vysílané se kříží a na sebe působí. Pomocí zvláštního zařízení (které zde popisovati nehodláme, poněvadž nemá věcnou důležitost) jest možno přístroje naříditi na určitou vzdálenost, ve které budou na sebe působiti.

Stane-li se nyní, že positivní proud narazí na negativní a zase naopak, tu nalézající se v přístroji relais uvedou v činnost místní batterii, čehož výsledkem jest poplašný signál, buď akkustický, nebo optický, či mechanický.

Toto poplašné signalisování jest současné; v tom okamžiku mohou se mimo to strojvůdci obou po stejné koleji se pohybujících vlaků telefonicky dorozuměti.

Byly konány s přístrojem tím i pokusy toho druhu, že signalisování provádělo se pomocí semaforův.

Když by se snad stalo, že by jeden z dynamoelektrických strojů vypověděl službu, pak druhý úplně pro celou signálovou službu postačí. Strojvedoucí může se každým okamžikem přesvědčiti pouhým otočením kliky, je-li jeho dynamoelektrický stroj v činnosti.

Již výše zmíněné pokusy na trati Sachsenhausen-Goldstein dokázaly, že všechna tvrzení vynálezcův jsou úplně opodstatněna. Přístroj osvědčuje se za každého počasí; pracoval stejně za deště, slunce, nebo ve sněhové chumelenici.

Aby se ušetřilo na zařizovacích výlohách, může býti co pomocné kolejnice upotřebeno starých kolejnic obyčejných. Případně stačí i pouhé ┻ železo. Pomocná kolejnice nemusí býti provedena po celé délce trati. Postačí, bude-li v tunelech, v záhybech na místech trati, kde terrain nedopouští volného rozhledu, zkrátka na všech místech, kde katastrofy nejspíše přihoditi se mohou.


Původní zdroj historického článku:
Věda a práce - 1904, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. července 2020


Diskuze k článku „Konec srážek vlaků: stoletý vynález, který dokáže strojvůdce varovat před protijedoucím vlakem“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.