Klukovina, která v Americe stála českého chlapce život

původně vyšlo: Slavie - 1913, autor neuveden.
Kluci někdy zlobí a tropí drobné výtržnosti. Článek z roku 1913 vám ale ukáže příběh, kdy takové chování už překročilo tolerovatelnou mez a vedlo k tragédii.


Tragický konec nezbednosti.

Cleveland, O. — Dne 15. dubna večer dopustil se 41letý Henry Benduhn z Newark Ave. vraždy z rozčileni nad nezbednosti českých hochů.

15letý Frank Mašek z čís. 4139 Hyde Avenue přišel tím o život. Vrah tvrdí, že se nemohl zbaviti výrostků, kteří jej prý doháněli k zoufalství tím, že na jeho kurník házeli cihly a kameni. Několikráte je varoval, nepostačil je odhánět a konečně zbylo mu jen použiti pušky. Doznává, že neměl v úmyslu zastřeliti mladíka, chtěl mu dáti na pamětnou a není prý jeho vinou, že hocha zastřelil.

Kdo ví, jak zde dovedou nezbedové člověka rozčiliti, chápe celou tragiku neblahé události. — Frank Mašek učil se slévačštví v závodě Lamson & Sessions Co. nalézajícím se na Scranton rd. Byl nucen pracovati, aby podporoval ovdovělou matku a sestřičku. Jelikož vstoupil do práce dříve, než vychodil školu, byl nucen jeden den v každém týdnu choditi do školy.

Dne 15. dubna odpoledne po skončeném vyučování odebral se s třemi kamarády ke kurníku Benhuhnovu. Majitel kurníku, ozbrojený puškou, ukryl se za kurníkem. Spatřiv hochy, namířil na Maška a vystřelil. Spatřiv hocha klesnouti, odhodil pušku a běžel k hochovi, jehož vzal do náručí a donesl jej do úřadovny dra Charváta.

Doznal, že střelil hocha a prosil doktora, aby učinil pro něho vše, co bude v jeho moci. Dr. Chorvát zjistil povrchní prohlídkou, že hoch jest mrtev. Benduhn vrátil se do svého bytu čís. 3951 Newark ave. a ukrýval se ve sklepě, kde byl vypátrán policisty a zatčen. Policie přišla v čas, neboť vrah měl připraveno šatstvo k odjezdu.

Vyšetřováním zjištěno, že nebylo to poprvé, co Benduhn střelil po hoších. Nedávno postřelil 13letého Valeriana Jirku z čís. 4002 Carlyle ave. a Edwarda Jessela, roh Clark a záp. 58. ul. Jelikož poraněni bylo nepatrné a Benduhn jednal v ochraně svého majetku, nebyl zatčen.

Ze školy domů se ubírající Frank Mašek setkal se na cestě s Raymondem Dačkem, 14letým, bydlícím v čís. 3238 záp. 41. ul., s Jerry Krupkou téhož stáři. 4202 Robert Ave. a s Adolfem Jindrou, 4131 Hyde ave. Hoši odebrali se na pastviště, kde si hráli. Trefovali kamením do plechovky, jíž umístili v dohodnuté vzdálenosti.

Tím rozzuřili Benduhna. Vyběhl z domu s puškou, ukryl se za kurníkem a vypálil několik ran na hochy. Ti dali se na útěk. Posledním byl Mašek. Pojednou třaskl výstřel a hoch klesl na trávu. Hoši domnívali se, že Mašek klopýtl. Proto pokračovali v běhu.

Matka zvěděla o vraždě, až když vracela se z práce z pletařského závodu Beckmanova. Bylo jí nápadno, že na nároží shromáždil se zástup lidu, přistoupila k zástupu a zvěděla, že její syn František, jediná její naděje, byl zastřelen. Ubohé ženě zbyla jen 13letá dcera.


Původní zdroj historického článku:
Slavie - 1913, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. února 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.