Klukovina, která v Americe stála českého chlapce život

původně vyšlo: Slavie - 1913, autor neuveden.
Kluci někdy zlobí a tropí drobné výtržnosti. Článek z roku 1913 vám ale ukáže příběh, kdy takové chování už překročilo tolerovatelnou mez a vedlo k tragédii.


Tragický konec nezbednosti.

Cleveland, O. — Dne 15. dubna večer dopustil se 41letý Henry Benduhn z Newark Ave. vraždy z rozčileni nad nezbednosti českých hochů.

15letý Frank Mašek z čís. 4139 Hyde Avenue přišel tím o život. Vrah tvrdí, že se nemohl zbaviti výrostků, kteří jej prý doháněli k zoufalství tím, že na jeho kurník házeli cihly a kameni. Několikráte je varoval, nepostačil je odhánět a konečně zbylo mu jen použiti pušky. Doznává, že neměl v úmyslu zastřeliti mladíka, chtěl mu dáti na pamětnou a není prý jeho vinou, že hocha zastřelil.

Kdo ví, jak zde dovedou nezbedové člověka rozčiliti, chápe celou tragiku neblahé události. — Frank Mašek učil se slévačštví v závodě Lamson & Sessions Co. nalézajícím se na Scranton rd. Byl nucen pracovati, aby podporoval ovdovělou matku a sestřičku. Jelikož vstoupil do práce dříve, než vychodil školu, byl nucen jeden den v každém týdnu choditi do školy.

Dne 15. dubna odpoledne po skončeném vyučování odebral se s třemi kamarády ke kurníku Benhuhnovu. Majitel kurníku, ozbrojený puškou, ukryl se za kurníkem. Spatřiv hochy, namířil na Maška a vystřelil. Spatřiv hocha klesnouti, odhodil pušku a běžel k hochovi, jehož vzal do náručí a donesl jej do úřadovny dra Charváta.

Doznal, že střelil hocha a prosil doktora, aby učinil pro něho vše, co bude v jeho moci. Dr. Chorvát zjistil povrchní prohlídkou, že hoch jest mrtev. Benduhn vrátil se do svého bytu čís. 3951 Newark ave. a ukrýval se ve sklepě, kde byl vypátrán policisty a zatčen. Policie přišla v čas, neboť vrah měl připraveno šatstvo k odjezdu.

Vyšetřováním zjištěno, že nebylo to poprvé, co Benduhn střelil po hoších. Nedávno postřelil 13letého Valeriana Jirku z čís. 4002 Carlyle ave. a Edwarda Jessela, roh Clark a záp. 58. ul. Jelikož poraněni bylo nepatrné a Benduhn jednal v ochraně svého majetku, nebyl zatčen.

Ze školy domů se ubírající Frank Mašek setkal se na cestě s Raymondem Dačkem, 14letým, bydlícím v čís. 3238 záp. 41. ul., s Jerry Krupkou téhož stáři. 4202 Robert Ave. a s Adolfem Jindrou, 4131 Hyde ave. Hoši odebrali se na pastviště, kde si hráli. Trefovali kamením do plechovky, jíž umístili v dohodnuté vzdálenosti.

Tím rozzuřili Benduhna. Vyběhl z domu s puškou, ukryl se za kurníkem a vypálil několik ran na hochy. Ti dali se na útěk. Posledním byl Mašek. Pojednou třaskl výstřel a hoch klesl na trávu. Hoši domnívali se, že Mašek klopýtl. Proto pokračovali v běhu.

Matka zvěděla o vraždě, až když vracela se z práce z pletařského závodu Beckmanova. Bylo jí nápadno, že na nároží shromáždil se zástup lidu, přistoupila k zástupu a zvěděla, že její syn František, jediná její naděje, byl zastřelen. Ubohé ženě zbyla jen 13letá dcera.


Původní zdroj historického článku:
Slavie - 1913, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. února 2020


Diskuze k článku „Klukovina, která v Americe stála českého chlapce život“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.