Jaký je původ tradice jíst na Vánoce ryby?

původně vyšlo: Česká hospodyně 1916, autor neuveden.
Ryba a Vánoce, to prostě k sobě patří. Jak ale zvyk jíst jako štědrovečerní jídlo rybu vznikl? To vám prozradí článek z roku 1916.


Proč jíme o Vánocích rybu?

Kdo jen poněkud může, koupí na Štědrý den rybu, třeba sebe menší. Odkud se vzal tento zvyk, proč jíme o Vánocích rybu a proč je její maso postním jídlem?

Odpověď na tyto a podobné otázky je velmi těžká. Ani my nemůžeme podati uspokojivé a konečné odpovědi a uvedeme jen domněnky, po případě pravděpodobné výklady.

Prvním vysvětlením, ale dávno už zavrženým, byl spojován sv. Petr se zmíněným štědrovečerním zvykem; snad proto, že byl rybářem. Jiní měli pak štědrovečerní pokrm za vzpomínku na zázrak, při němž Ježíš nasytil pět tisíc lidí dvěma rybičkami a pěti chleby.

Výklad ten je však přirozeně příliš násilný, poněvadž vánoční svátky připomínají narození Kristovo, kdežto zázračné nasycení lidu stalo se, když už Kristus byl ve věku mužném.

Nárok na největší pravděpodobnost má jiný výklad. Když po několika letech po ukřižování Ježíše utvořila se v Římě křesťanská obec; byli její přívrženci nuceni se svou vírou schovávati se v tmavých katakombách.

Aby se však za dne poznali, zvolili si pozdravem slovo »ichtys« jako zkráceninu řeckého rčení »Ježíš Kristus syn boží spasitel«. Slovo ichtys obsahuje začáteční písmená oněch pěti řeckých slov, znamená však současně rybu.

Vyslovením celé věty byli by se křesťané prozradili, slovo ichtys nebylo však nijak nápadné. Kromě toho je svým druhým významem také symbolické; ryba je němá, ničeho nevyzradí. Kromě toho je pravděpodobno, že ryba byla hlavním pokrmem křesťanů, když oslavovali narození Kristovo; požívání ryb bylo tehdy u římské chudiny všeobecné a první křesťané náleželi vesměs této armádě.

Z Říma byla pak ryba jako odznak křesťanů přenesena do jiných měst. Zvyk jejího požívání se pak asi dědil s pokolení na pokolení, při čemž však pozvolna zapomínáno na původní význam.

Když však vzpomínka ta upadla v zapomenutí v lidu, udržela se v klášterech. Mnohá klášterní korouhev z dávné doby, kdy biskupové byli nejen bojovníky slovy, ale i skutkem, nosíce pod kutnou pancíř, má vyšitý znak ryby.

Proč byla ryba určena za odznak vyznavačů Kristových, není přesně známo. Dalo by se to však vysvětliti okolností, že zbožná obrazotvornost křesťanů shledala, že hlava štiky má kosti podobné mučidlům, jimiž byl Kristus na zemi mučen. Ostatně i u nás se říká, že štika nosí pašije v hlavě.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1916, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. prosince 2019


Diskuze k článku „Jaký je původ tradice jíst na Vánoce ryby?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!

Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.