Jaký bude svět po roce 2000? Posuďte sami, zda předpověď z roku 1920 vyšla

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Vídeňské illustrované noviny - 1920, autor neuveden.
Odhadovat budoucnost o desítky a stovky let dopředu je vždy těžké. Zajímá vás, jak si představoval svět budoucnosti jeden významný vědec v roce 1920? Jak se podle něj měla změnit příroda i život lidí? Dobový článek vám ukáže, ve některých věcech měl v podstatě pravdu a čem se ohledně dnešního světa mýlil.
Následující text pochází z roku 1920

Svět budoucnosti.

Slavný chemik Berthelot líčil kdysi svět roku 2000 takto:

Povrch země se úplně změní. Nikde nebude viděti stád, nikde pastýřů; nebude žní, ovocných zahrad, vinic a tudíž ani rolníků, vinařů a polních pracovníků. Celý svět bude hájem jen pro rozkoš zraků.

Nebude dolů, nebude horníků, ani stávek. Protože zmizí všechny státní hranice, nebude celnictva, nebude celní ochrany, nebude žárlivosti mezi národy; války pominou. Všichni lidé se bratrsky usmíří v společném štěstí.

A celý tento převrat způsobí — chemie. Když Bůh vyhnal člověka z ráje, odsoudil ho k práci v potu tváři; z tohoto úpadku vykoupí člověka pouze chemie a zavede ho zpět do ztraceného ráje. K tomuto stavu blaženosti jest třeba, aby byly zdarma člověku dodávány potřeby k výživě.

Toť ale prosté. Protože se skládáme jenom ze čtyř chemických prvků, kterých jest v přírodě všude plno, není chemii nesnadno vytvořiti pozbyté tělesné součástky formou pokrmu. Sociální otázka bude definitivně rozluštěna.

— „Jenže,” tázal se ho Francis Charmes — bylo to při jakési hostině — „co budou pak ti lenoši dělati? Budeť to pro ně hrozná zkouška, oddávati se věčnému far niente. Snad budou po antickém způsobu rozmlouvati pod stromy; ale možná, že se pak zase pohádají a na konec poperou...”

„Nikoliv,” odpověděl Berthelot, „neboť lidé budou mnohem citlivější a jemnější, neboť přestanou zabíjeti živé tvory a krmiti se jejich masem.”


Původní zdroj historického článku:
Vídeňské illustrované noviny - 1920, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. ledna 2023


Diskuze k článku „Jaký bude svět po roce 2000? Posuďte sami, zda předpověď z roku 1920 vyšla“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.