Jaké druhy čarodějnic rozeznávala církev a jak se v průběhu času měnil průběh čarodějnických procesů?

původně vyšlo: Lidové noviny 1930, autor bp.
Dnešní „pálení čarodějnic“ máme spojené se zábavou u táboráku a opékáním špekáčků. Historický článek z roku 1930 vás ale seznámí s dobou církevního temna, kdy bylo „odhalování čarodějnic“ relativně běžnou součástí života. Zajímá vás, jak se procesy s čarodějnicemi v průběhu staletí postupně měnily?


Z dějin pří s čarodějnicemi v Uhrách.

Na sklonku středověku a počátku nového věku se počítá čarodějnictví mezi nejtěžší zločiny. Provinilými bývaly ovšem ženy.

Jádro čarodějnické činnosti spočívalo vždy v pomoci nadpřirozených sil, prostředkovaných peklem a ďáblem. Starý stát germánský trestal přísně čarodějnictví a byla-li způsobena škoda, nutil škůdce k náhradě. Vlivem církve, která viděla v čarodějnictví zbytek pohanství, měnil se jeho charakter.

V Uhrách je zmínka o přích s čarodějnicemi už za sv. Štěpána okolo r. 1010, soud nad nimi se však přenechává církevní vrchnosti. Později snažila se církev přivésti čarodějnice pokáním k nápravě. Po opětovné činnosti pak vpalovaly se čarodějnici na těle tři znamení v podobě kříže. Napomohlo-li to, byla odevzdána čarodějnice světskému soudu. Až do Ladislava spadalo čarodějnictví pod kompetenci církve, za něho bylo postaveno na roveň prostituci, ale náleželo vždy ještě před soudy církevní. Pojednává o tom Codex iuris Hungarici: »S. Ladislai regis decretorum liber I. caput 54. De satisffactione meretricum. vel strigarum. Meretrices et strigae, secundum quod Episcopo justum visum fuerit, tali modo dijudicentur.«

Rozdíl mezi strigae a malefices jeví se již v dekretech sv. Štěpána, později však zaniká a objevuje se znovu za krále Kolomana okolo r. 1114. Podle zákonů tohoto krále je nutno činiti rozdíl mezi sfrigae a malefices.

Timon Ákos uvádí, že maleficium značí původně zločin a teprve později čáry. Byly tudíž dva druhy čarodějnic. Strigae byly původně staré ženy, které léčily a prorokovaly. Teprve v XVI. stol se ujímá název malefices čarodějnice. Langobardský král Rothar a pak Karel Veliký zakazují pálení čarodějnic pod trestem smrti.

Vlivem církve v době pozdější se čarodejnické procesy vyskytují v Uhrách jen zřídka. V Uhrách totiž nebylo inkvisice. Celkem bylo v Uhrách od r. 1565 až 1756 asi 554 čarodějnických procesů.

Prvá pře byla v Uhrách v r. 1565 v Kološváru, kde bylo vůbec nejvíce procesů s čarodějnicemi. Poměrně méně jich bylo v Bratislavě a Segedíně. V Bratislavě jsou známy dvě čarodějnické pře ze XVII. století a to s Agathou Toottovou, která byla 24. května 1602 před Michalskou bránou upálena na hranic .

Několik dní nato stihl týž trest Alžbětu Nagysányiovou. Přesně vylíčené průběhy obou těchto sporů dochovaly se v Urgichtbuchu v městském bratislavském archivu. Toto dílo obsahuje 152 trestní hrdelní případy, mezi nimiž též zmíněné dvě pře.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny 1930, autor bp.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. dubna 2023


Diskuze k článku „Jaké druhy čarodějnic rozeznávala církev a jak se v průběhu času měnil průběh čarodějnických procesů?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.