Jaké druhy čarodějnic rozeznávala církev a jak se v průběhu času měnil průběh čarodějnických procesů?

rubrika: historické články / zločin a trest, nehody, původně vyšlo: Lidové noviny 1930, autor bp.
Dnešní „pálení čarodějnic“ máme spojené se zábavou u táboráku a opékáním špekáčků. Historický článek z roku 1930 vás ale seznámí s dobou církevního temna, kdy bylo „odhalování čarodějnic“ relativně běžnou součástí života. Zajímá vás, jak se procesy s čarodějnicemi v průběhu staletí postupně měnily?
Následující text pochází z roku 1930

Z dějin pří s čarodějnicemi v Uhrách.

Na sklonku středověku a počátku nového věku se počítá čarodějnictví mezi nejtěžší zločiny. Provinilými bývaly ovšem ženy.

Jádro čarodějnické činnosti spočívalo vždy v pomoci nadpřirozených sil, prostředkovaných peklem a ďáblem. Starý stát germánský trestal přísně čarodějnictví a byla-li způsobena škoda, nutil škůdce k náhradě. Vlivem církve, která viděla v čarodějnictví zbytek pohanství, měnil se jeho charakter.

V Uhrách je zmínka o přích s čarodějnicemi už za sv. Štěpána okolo r. 1010, soud nad nimi se však přenechává církevní vrchnosti. Později snažila se církev přivésti čarodějnice pokáním k nápravě. Po opětovné činnosti pak vpalovaly se čarodějnici na těle tři znamení v podobě kříže. Napomohlo-li to, byla odevzdána čarodějnice světskému soudu. Až do Ladislava spadalo čarodějnictví pod kompetenci církve, za něho bylo postaveno na roveň prostituci, ale náleželo vždy ještě před soudy církevní. Pojednává o tom Codex iuris Hungarici: »S. Ladislai regis decretorum liber I. caput 54. De satisffactione meretricum. vel strigarum. Meretrices et strigae, secundum quod Episcopo justum visum fuerit, tali modo dijudicentur.«

Rozdíl mezi strigae a malefices jeví se již v dekretech sv. Štěpána, později však zaniká a objevuje se znovu za krále Kolomana okolo r. 1114. Podle zákonů tohoto krále je nutno činiti rozdíl mezi sfrigae a malefices.

Timon Ákos uvádí, že maleficium značí původně zločin a teprve později čáry. Byly tudíž dva druhy čarodějnic. Strigae byly původně staré ženy, které léčily a prorokovaly. Teprve v XVI. stol se ujímá název malefices čarodějnice. Langobardský král Rothar a pak Karel Veliký zakazují pálení čarodějnic pod trestem smrti.

Vlivem církve v době pozdější se čarodejnické procesy vyskytují v Uhrách jen zřídka. V Uhrách totiž nebylo inkvisice. Celkem bylo v Uhrách od r. 1565 až 1756 asi 554 čarodějnických procesů.

Prvá pře byla v Uhrách v r. 1565 v Kološváru, kde bylo vůbec nejvíce procesů s čarodějnicemi. Poměrně méně jich bylo v Bratislavě a Segedíně. V Bratislavě jsou známy dvě čarodějnické pře ze XVII. století a to s Agathou Toottovou, která byla 24. května 1602 před Michalskou bránou upálena na hranic .

Několik dní nato stihl týž trest Alžbětu Nagysányiovou. Přesně vylíčené průběhy obou těchto sporů dochovaly se v Urgichtbuchu v městském bratislavském archivu. Toto dílo obsahuje 152 trestní hrdelní případy, mezi nimiž též zmíněné dvě pře.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny 1930, autor bp.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. dubna 2023


Diskuze k článku „Jaké druhy čarodějnic rozeznávala církev a jak se v průběhu času měnil průběh čarodějnických procesů?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.