Jak zdravě jíst? Dodnes platné moudré rady našich prababiček

rubrika: historické články / recepty, vaření a jídlo, původně vyšlo: Dívka v domácnosti 1873, autor Tom J. Ronek.
Pro zachování svého zdraví je potřeba dávat si nejen pozor na to jaké jídlo jíte, ale také kdy a jak ho konzumujete. Historický článek z roku 1873 má pro vás několik užitečných rad, kterými je dobré řídit se i dnes.
Následující text pochází z roku 1873

Některá pravidla o zažívání.

a) Nepožívej pokrmů hltavě.

Kdo hltavě jí, ten pokrmu náležitě nerozžvýká; nesežvýkaný pokrm nepromísí se pak v ústech slinami, v žaludku pak nestačí šťáva k rozpuštění, žvanec se schoulí a nikdy zcela se nestráví.


b) Nejez nikdy, je-li mysl tvá pobouřená.

Zlosť, závist, náhlý zármutek neb radost jsou zažívání na závadu.


c) Zachovávej náležitý pořádek v hodinách k jídlu.

Přiměřená lhůta od jednoho jídla k druhému působí, že člověk, jak se říká, vyhladne a žaludku oddechu se popřeje. Toto platí zvláště o lidech dospělých; děti ovšem jedí často a předce vše dobře stráví.


d) Hled tělo své přiměřeně pohybovati.

Nedostatečné tělesné pohybování ve zdravém vzduchu překáží velmi dobrému zažívání; dělník na čerstvém povětří, pracující jí více a lépe tráví, než ten, kdo od rána do večera v uzavřené světnici pracuje.


e) Nejez nikdy, nemáš-li chuti k jídlu.

Mnozí lidé, zvláště při návštěvách, mají šeredný ten zvyk, že ustavičně k jídlu nutí; a dá-li se někdo bez chuti k jídlu předce donutiti a více jí než jisti měl, tu dosti často za neopatrnost tuto pykati musí.


Hlavní pravidlo však jest toto: Máš-li hlad, požij pokrmů tobě přiměřených; máš li žízeň, pij, co tvé zdraví vyžaduje!

Střídmost v jídle a pití nejlepším je kuchařem.


Původní zdroj historického článku:
Dívka v domácnosti 1873, autor Tom J. Ronek.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. října 2019


Diskuze k článku „Jak zdravě jíst? Dodnes platné moudré rady našich prababiček“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.