Jak zdravě jíst? Dodnes platné moudré rady našich prababiček

původně vyšlo: Dívka v domácnosti 1873, autor Tom J. Ronek.
Pro zachování svého zdraví je potřeba dávat si nejen pozor na to jaké jídlo jíte, ale také kdy a jak ho konzumujete. Historický článek z roku 1873 má pro vás několik užitečných rad, kterými je dobré řídit se i dnes.


Některá pravidla o zažívání.

a) Nepožívej pokrmů hltavě.

Kdo hltavě jí, ten pokrmu náležitě nerozžvýká; nesežvýkaný pokrm nepromísí se pak v ústech slinami, v žaludku pak nestačí šťáva k rozpuštění, žvanec se schoulí a nikdy zcela se nestráví.


b) Nejez nikdy, je-li mysl tvá pobouřená.

Zlosť, závist, náhlý zármutek neb radost jsou zažívání na závadu.


c) Zachovávej náležitý pořádek v hodinách k jídlu.

Přiměřená lhůta od jednoho jídla k druhému působí, že člověk, jak se říká, vyhladne a žaludku oddechu se popřeje. Toto platí zvláště o lidech dospělých; děti ovšem jedí často a předce vše dobře stráví.


d) Hled tělo své přiměřeně pohybovati.

Nedostatečné tělesné pohybování ve zdravém vzduchu překáží velmi dobrému zažívání; dělník na čerstvém povětří, pracující jí více a lépe tráví, než ten, kdo od rána do večera v uzavřené světnici pracuje.


e) Nejez nikdy, nemáš-li chuti k jídlu.

Mnozí lidé, zvláště při návštěvách, mají šeredný ten zvyk, že ustavičně k jídlu nutí; a dá-li se někdo bez chuti k jídlu předce donutiti a více jí než jisti měl, tu dosti často za neopatrnost tuto pykati musí.


Hlavní pravidlo však jest toto: Máš-li hlad, požij pokrmů tobě přiměřených; máš li žízeň, pij, co tvé zdraví vyžaduje!

Střídmost v jídle a pití nejlepším je kuchařem.


Původní zdroj historického článku:
Dívka v domácnosti 1873, autor Tom J. Ronek.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. října 2019


Diskuze k článku „Jak zdravě jíst? Dodnes platné moudré rady našich prababiček“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.