Jak vzniklo legendární kasino v Monte Carlu, kterému vděčí Monako za své bohatství?

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Národní listy - 1930, autor neuveden.
Možná nemáte rádi hazard a nikdy jste nebyli v kasinu, přesto ale jistě víte o existenci vyhlášeného kasina v Monte Carlu. Článek z roku 1930 vás seznámí s tím, jaká „obyčejná“ osoba toto kasino založila, jaké bohatství to jemu i Monackému knížectví přineslo a k jaké tajemné změně majitele nakonec došlo.
Následující text pochází z roku 1930

„Revoluční převrat” v pověstné herně v Monte Carlu.

Číšník, který ji založil, narodil se právě před sto lety.

Herna v Monte Carlu jest nejpověstnější hernou světa. Miliardy byly tam vyhrány a prohrány, z nuzáků stali se boháči a z boháčů žebráci. Mnozí zaplatili prohru i svým životem, skončivše sebevraždou.

Zakladatelem herny byl číšník Francois Blanc, narozený v roce 1830. Blanc pokusil se v německém Homburgu založiti hernu, avšak podnik neprospíval. Získal však aspoň tolik na své pověsti, že mu nabídnuto r. 1863 založiti hernu v nezávislém knížectví monackém.

Bývalý číšník uzavřel příslušnou smlouvu s vládnoucím domem Grinaldským a chutě se ujal díla. Věděl, že z lidské vášně dá se více těžiti než z uhájení životních potřeb lidí. V několika málo letech stal se mnohonásobným milionářem.

Na osudech rodiny Blancovy zračí se nápadně všemohoucí moc peněz. Jednu z jeho dcer neváhal vzíti si za ženu příslušník nejvyšší polské aristokracie, kníže Radziwill.

Ba s jednou z dcer oženil se dokonce i princ Roland Bonaparte, blízký příbuzný tehdejšího císařského domu francouzského. Druhé generaci zdála se živnost otcova málo vznešenou a tak řízení kasina v Monte Carlu podržel jenom jediný syn Blancův Camille.

Tento nejen podnik otcův zdokonalil, ale založil blahobyt i celého státu, byť ovšem státu nepatrné velikosti. Herna způsobila, že žádný z občanů monackých nemusí platili daní a že knížeti monackému může bytí vyplácena renta dvou milionů franků ročně. V tomto směru i panovníci velkých států stojí za knížetem monackým.

Přišla však válka a ta působila velmi nepříznivě na činnost herny. Příjmy klesaly a finanční potíže Camilla Blanca vzrůstaly.

Této situace využil milionář Basil Zacharov a založil akciový podnik herny sumou asi milionu liber sterlingů (160 mil. Kč). Od té doby pak, kdy se herně dostalo Zacharovovy finanční injekce, jdou její obchody zase znamenitě.

Zacharov je dnes po vévodovi Westminsterském nejbohatším mužem v Evropě — jeho jmění se odhaduje na pět miliard. Začal s holýma rukama — zvláštní shodou osudu — jako číšník v Cařihradě, podobně jako zakladatel monacké herny.

Zacharov prodal nyní se stoprocentním ziskem akcie monacké herny bankéřskému domu Daniel Dreyfus a spol. v Paříži. V kruzích, jež mají s hernou v Monte Carlu co činiti, vyvolává tato finanční transakce hotovou sensaci. Nazývají ji „revolučním převratem” v Monte Carlu.

Správa herny po prvé bude odpovědna lidem, které nezná — anonymním držitelům akcií, jejichž výnosnost zabezpečuje věčná touha lidí po náhlém zbohatnutí a jejich hráčská vášeň.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1930, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. dubna 2023


Diskuze k článku „Jak vzniklo legendární kasino v Monte Carlu, kterému vděčí Monako za své bohatství?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.