Jak vznikla pověra, že koňská podkova přináší štěstí?

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Lidové noviny - 1924, autor neuveden.
Věříte, že podkova přináší štěstí? V tom případě vás jistě bude zajímat, odkud tato známá pověra pochází. Pokud myslíte, že jde o něco čistě českého, tak se velmi pletete. Historický článek z roku 1924 vám význam této staré mezinárodní pověry o štěstí a koňských podkovách vysvětlí.
Následující text pochází z roku 1924

Vznik pověry o podkově.

Téměř na celém světě považuje se podkova za symbol, přinášející štěstí. Po dlouhou dobu nemohli se učenci sjednotit o tom, v čem dlužno hledati původ této pověry, zda pojí se ke kovu, z něhož je podkova zhotovena, nebo k jejímu tvaru.

V poslední době však dospělo se k výsledku, že oba činitelé jsou tu zúčastněni a že jak materiál, tak tvar daly podnět k pověře o podkově.

Staří Římané a Řekové věřili, že železo přináší štěstí v daleko větší míře nežli jiné kovy. Pevnost železa a jeho veliká upotřebitelnost jak při útoku, tak při obraně, přispěly velmi k tomu, že lidé kovu tomu připisovali daleko větší účinek, než kovům jiným.

Tato důvěra v dobré vlastnosti železa vedla pak ponenáhlu k tomu, že se začato věřiti, že přináší štěstí.

Podobně bylo tomu i u Arabů za středověku. Byli-li náhle překvapeni bouří nebo nepohodou, začali křičet: Železo! Železo! neboř věřili, že pouhé to slovo stačí, aby nepohodu zapudilo.

U Skandinavců od pradávných dob bylo považováno za štěstí, našel-li někdo kus železa.

U jižních národů naproti tomu — zvláště u mohamedánů — považováno bylo za symbol, přinášející štěstí, všechno, co mělo tvar půlměsíce, a konečně není tvar podkovy nic jiného, než poněkud rozšířený tvar půlměsíce.

Tím způsobem rozšířila se pověra o tom, že podkova přináší štěstí, mezi většinou asijských národů.

Číňané budují své hroby tak, že jak jednotlivý hrob, tak i všechny dohromady představují podkovu; věří totiž, že duše zemřelých nemohly by dojiti pokoje, kdyby hroby měly jiný tvar.

Konečně také nutno poukázali na to, že kůň sám považován je za zvíře, které přináší svému pánu štěstí; tento názor plyne asi z důvěry jezdcovy k jeho koni.

S podkovou tedy spojeny jsou tři skutečnosti, které podle pověry přinášejí štěstí: je ze železa, má tvar půlměsíce a pochází od koně.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1924, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
31. října 2022


Diskuze k článku „Jak vznikla pověra, že koňská podkova přináší štěstí?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.