Jak vypadalo původní náboženství afrických domorodců a čím pro ně bylo důležité číslo šest?

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Národní listy - 1907, autor neuveden.
Na jakých základech bylo postavené náboženství původních obyvatel Afriky před příchodem křesťanských misionářů? Jaké síly tehdy Afričané uctívali? Jak moc jiný byl jejich kalendář a kolik tam bylo ročních období? To vše vám podrobně přiblíží zajímavý článek z roku 1907.
Následující text pochází z roku 1907

Filosofie černochů.

Evropský člověk těžko se vmyslí do podivně zapleteného postupu myšlenek primitivních národů, ale mínění, že divoši jsou schopni jen nejjednodušších, nevyvinutých představ, bylo vědou již dávno opuštěno.

Poznával se hluboký smysl mythologií na první pohled zdánlivě bezvýznamných a počaly se chápati názory takových národů, přece však nás překvapí, slyšíme-li o „filosofii černochů“ kmene Bantu.

Anglický misionář a badatel Dennet mluví ve své nedávno vydané knize „V hlubinách ducha černochova“ (At the back of the black man’s mind) zcela vážně o filosofii kmene Bantu a třeba že u těchto černochů západní Afriky nenalézáme žádný bohatě vyvinutý světový názor, žádné hluboké řešení záhad životních, setkáváme se přece se zajímavým systematickým, skoro scholastickým roztříděním sil, člověka obklopujících a číselnou mystikou, jež rozumovým schopnostem černochů dávají velmi příznivé vysvědčení.

Z národů, mluvících řečí bantu, věnoval Dennet pozornost zvláště Bavilům, bydlícím na Loangu a Beninům, kteří svými bronzovými pracemi stojí na vysokém uměleckém stupni, ale jeho výsledky platí o všech černoších kmene Bantu.

Dennet rozeznává u nich dvě různé formy náboženských názorů, méně vyvinutý, tak zv. ndogoismus, jenž stojí naprosto ještě na stupni fetišismu a již jemněji vyvinutý světový názor, nkiciismus, jenž věří v jisté tajné síly, v panství pravidelných forem a zákonů v přírodě. Nkici nazývá se u Bavilů ona tajemná vlastnost, spojená s věcmi, které v nich budí úctu a bázeň.

Tyto moci a síly přírody a života dělí se v šest velkých řádů: 1. svaté stromy, 2. svatá území a řeky, 3. svaté ohně, 4. svatá zvířata, 5. věštby, 6. roční doby.

Rozdělení toto souvisí opět s šesti hlavními kategoriemi věcí, které černoch Bantu zná: vodou, zemí, ohněm, pohybem, plodností a životní silou. K těmto třídám náleží všechny předměty vnějšího světa a jsou dle určitých pravidel roztříděny. Tak náleží k zemi pevná tělesa, rostliny, srdce a spravedlnost, k ohni láska, světlo, duch, čich, k plodnosti sklizeň, paměť, nohy atd.

Vůbec spočívá dle Denneta celý náboženský system černochů Bantu, jenž ve všem vidí božské duchy a síly, na čísle šest, kdežto druhá klasifikace, operující číslem čtyři, hraje podřízenou úlohu. Každá ze šesti hlavních skupin má opět čtyři podřadné skupiny, takže jest na příklad 24 druhů svatých stromů. Mnohé skupiny jsou také ještě jinak rozděleny.

Roční doba dělí se především v šest ročních časů: kouře, mlhy, krupobití, lijáků, ženského deště a mužského deště. Každý z těchto ročních časů trvá dva měsíce a zplodí určitý druh rostlin, jež jsou mu zvláště zasvěceny. Podobně jest s hvězdami, řekami a zvířaty.

Tyto nadzemské síly, jimž jest člověk podroben, rozpadají se ve dvě vyšší třídy, dle nichž se všechny věci a bytosti označují jako dobré nebo špatné. Nade vším pak stojí nejvyšší bůh Mzambi, kterého uctívají Bavilové.

Celkem jest 201 takových duchů, z nichž mythologie černochů sestává a všechny tyto síly jsou personifikovány v určitých postavách. Královský palác v Beninu obsahoval v době, kdy město bylo Angličany pobořeno, právě 201 skvostně provedených obrazů bohů.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1907, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. listopadu 2022


Diskuze k článku „Jak vypadalo původní náboženství afrických domorodců a čím pro ně bylo důležité číslo šest?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.