Jak věštit budoucnost? Vyzkoušejte návod na výklad karet z roku 1903

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Veselý kroužek - 1903, autor Jaroslav Kořínek.
Věříte na věštění budoucnosti z karet? Historický článek z roku 1903 vám dá jasný návod, jak se má správně vykládání karet provádět a jaké mají jednotlivé karty ve výkladu význam. Takže jestli chcete znát osud svůj nebo svých blízkých, tak si to neváhejte vyzkoušet. Za výsledek ale neručíme.
Následující text pochází z roku 1903

Vykládání karet

Vykládání karet stalo se ve společnostech oblíbenou hrou. Zvláště je-li více dam přítomno, lze kartami provésti různé žerty. Na kartech lpí ode dávna jakési kouzlo a jak mnoho jest posud těch, kteří vykládání karet plné víry přikládají.

Není proto divu, že ode dávna bylo karet užíváno k věštění budoucnosti. Zvláště mladé dámy s jakýmsi tajemným pocitem pohlížejí na vyložené karty a často se značnou dychtivostí i zvědavostí naslouchají slovům vykladače.

Záleží na tom, aby ten, kdo karty vykládá, znal poměry osob, jimž karty vyložiti má. Polovici práce si tím ušetří. Vykládání karet osobám neznámým mnoho nevydá. Vykladač musí znáti předně význam té které karty, musí dovedně spřísti tento význam se skutečnými poměry té které osoby a pak výklad účinkuje.

Vykládati karty pouze dle jich významu a neohlížeti se při tom na poměry osob ve společnosti zastoupených, bylo by chybou, která přivodí brzo — nudu, a zábava vezme za své. Proto ujmiž se výkladu karet vždy ten, kdo jest — jak říkáme — jak náleží od huby, tomu pak bude snadno dle níže uvedených pokynů a vysvětlivek výklad ku všeobecné spokojenosti, někdy i ku všeobecnému veselí provésti.

Podáváme tu kratičký návod k vykládání karet.

Význam jednotlivých karet.

Srdcové eso znamená: Štěstí do domu.
Srdcový král znamená: Najíti přítele.
Srdcová dáma: Nebezpečnou sokyni.
Srdcový kluk: Přijde bratr, strýc nebo vůbec některý příbuzný.
Srdcová desítka: Cizí dům.
Srdcová devítka: Zasnoubení.
Srdcová osma: Svatba.
Srdcová sedma: Láska.

Kárové eso: Milý dopis.
Kárový král: Setkání s mladým pánem
Kárová dáma: Sestra do domu.
Kárový kluk: Dobrá novina.
Kárová desítka: Peníze.
Kárová devítka: Dobrá partie.
Kárová osma: Nejistota.
Kárová sedma: Jistota.

Kárová sedma vedle:
Srdcové devítky: Ponížení.
Srdcové osmy: Hádku.
Srdcové sedmičky: Tajnou lásku.

Piková desítka ve spojení:
s károvým esem: Krádež v domě.
s károvou desítkou: Cesta.
s károvou devítkou: Tajné zasnoubení.
s károvou osmou: Svatba s překážkami.
s károvou sedmou: Nepříjemnosti se strany přízně.
s křížovým esem: Tajný dárek, s křížovou desítkou: Nevěra.
s křížovou devítkou: Velká změna.
s křížovou osmou: Předvolání k soudu neb vůbec nepříjemnost.
s pikovým esem: Smrt. s pikovou devítkou: Malé děti.
s pikovou osmou: Velká zlost.
s pikovou sedmou: Nabyté, ale nestálé štěstí.

Piková desítka má vždy velký význam.

Pikový král znamená osobu (je-li pán), které karty vykládáme. Při dámě zastupuje toto místo piková dáma. Leží-li blízko těchto figur piková desítka, vyplní se výklad brzo, je-li ale piková desítka příliš vzdálena, bude to dlouho trvati, než se vše splní.

Křížové eso znamená: Dar. Křížový král: Soka nebo sokyni.
Křížová dáma: Zlou tchyni. Křížový kluk: Přírůstek v rodině.
Křížová desítka: Slzy. Starost.
Křížová devítka: Změnu.
Křížová osma: Zábavu.
Křížová sedma: Nemoc.

Pikové eso: Leknutí.
Pikový král: Otce.
Piková dáma: Matku. Pikový kluk: Nepřítele.
Piková desítka: (dle vedlejší karty).
Piková devítka: Zlost.
Piková osma: Lítost.
sedma: Nesvár a mrzutost.

Leží-li piková desítka na pravé straně pikového krále neb dámy, pak ten, jemuž karty vykládáme, brzo onemocní. Leží-li vedle pikového kluka, nepřítel nad námi zvítězí, padne-li vedle kárového kluka, pak se milý (nebo milá) pro nás trápí.

Chceme-li někomu karty vyložiti, promícháme náležitě celou hru a dáme třikráte sejmouti. Po té učiníme čtyři hromádky po 8 kartách. Pikový král jest milenec (vykládáme-li karty dámě), jde-li o pána, znamená piková dáma milenku.

— Hlavní význam mají ony 4 karty, které bezprostředně kolem karet osoby značící leží. Dále jsou významné karty: třetí, sedmá, devátá, třináctá a jedenadvacátá. Vyjdou-li při počítání tom tři nebo čtyři esa, lze z toho souditi, že bude dotyčná osoba dlouho živa; vyjdou-li králové, znamená to velkou čest; přijdou-li nejméně 3 dámy, značí to velkou pomluvu.

Když jsme v tomto smyslu náležitě karty vyložili, odstraníme ze hry pikového krále a dámu a dáme pak vytáhnouti dotyčné osobě 15 karet. Při prvních třech řekneme: „Po čem šlapeš!“ (Ty tři karty dají vysvětlení, šlape-li si po štěstí, po lásce atd.) Při druhých třech kartách řekneme: „Co tě čeká!“ (a opět výklad z oněch 3 karet); při třetích: „Co máš na srdci!“ — při čtvrté trojici: „Co tě leká!“ a při páté: „Čemu neujdeš!“ — Dotyčné tři karty podají vždy náležitý výklad.

Když i tento výklad jest u konce, zamícháme znova celou hru karet a dáme vytáhnouti tak zvaných „devět karet osudu“. Z těchto devíti karet znamenají

první tři minulost,
druhé tři přítomnost,
třetí tři budoucnost.

Vše ostatní záleží na vykladači samém. Musí, jak již nahoře pověděno, vše náležitě doložiti, vysvětliti, vtipem protkati a starati se o to, aby připravil z celého výkladu, zdánlivě vážného — veškeré společnosti příjemnou chvíli.


Původní zdroj historického článku:
Veselý kroužek - 1903, autor Jaroslav Kořínek.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. října 2022


Diskuze k článku „Jak věštit budoucnost? Vyzkoušejte návod na výklad karet z roku 1903“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.