Dlouhá a vznešená historie češtiny na Slovensku

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Lidové noviny - 1928, autor B.
Když se mluví o historii Slovenska a tam používaném jazyce, tak vás možná napadne maďarština. Češtinu na Slovensko ale nepřinesl až vznik Československé republiky v roce 1918, náš jazyk měl na Slovensku důležité postavení už celá staletí před tím. Více vám o tom prozradí článek z roku 1928.
Následující text pochází z roku 1928

Čeština na starém Slovensku

O češtině na starém Slovensku vypráví K. Kálal v právě vyšlém Přehledu slovenských dějin:

»Král Zikmund byl první, jenž zanesl na Slovensko písemné slovo národní. Na dvoře uherském měl české dvořany, najisto také takové, kteří psali čistou češtinou. Zůstalo po něm 20 českých listin po městech uherských.

Jiskrovi husité přinesli českou bibli, české legendy, české nábožné písně, české obřady. Domácí obyvatelstvo rychle srůstalo s husity, národ se probudil k vyššímu životu duchovnímu.

Čeština se udomácnila mezi Slováky jako řeč literární. Jan Jiskra a Pankrác z Mikuláše dopisují si česky, r. 1449 se usmiřují v Kremnici smlouvou českou. Město Rajec píše od r. 1485 městskou knihu česky.

Král Matyáš Korvín byl rodem Rumun, ale dvůr jeho byl český. Vydal velký počet českých listin, ale nezůstalo po něm ani řádku maďarského. R. 1490 nastupuje na uherský trůn český král Vladislav. Sněm v Budíne r. 1492 zahájil řečí latinskou, již Valentin Vlk tlumočil česky. Teprve, když se král vzdálil, řečnili maďarsky Tomáš Bakač a Štěpán Báthorv.

Štěpán Zápolský píše r. 1492 městu Prešpurku česky. R. 1514 Vladislav II. ujednává svatební smlouvu s císařem Maxmiliánem v Prešpurku; v kapitulním kostele kázal jim kněz česky nebo slovensky a na sněmu uherském se smlouva čtla česky.

Od Zikmunda do Ludvíka (1387 až 1526) byl uherský královský dvůr český, vedle latiny panovala tu čeština, nikoli maďarština nebo němčina. Slováci stáli v popředí Uher, a to zásluhou českých králů a českých kacířů.«


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1928, autor B.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. prosince 2022


Diskuze k článku „Dlouhá a vznešená historie češtiny na Slovensku“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.