Císař Karel IV. jako zvídavý pozorovatel přírody

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Vesmír - 1878, autor neuveden.
Karel IV. nebyl jen významný český král a římský císař, ale kromě jiného i zapálený pozorovatel přírody. Historický článek z roku 1878 vám Karla IV. z tohoto méně známého úhlu pohledu přiblíží.
Následující text pochází z roku 1878

Karel IV. a příroda.

Jak si císař Karel IV. všímal věcí přírodních, o tom přináší slovutný náš historik dr. Jos. Kalousek ve spisu „Karel IV., otec vlasti“, který právě tiskem vyšel, dosti zajímavou zprávu následujícího obsahu:

Také k věcem přírodopisným byl Karel nemálo všímavý. Když v březnu 1338 byl na cestě ve Vídni, byl jednoho dne při východu slunce vzbuzen novinou, že obloha jest plna kobylek.

Karel, ač na ten den byl zván k obědu u vojvody Rakouského, nelenoval si sednouti na koně a jeti sedm mil až do Pulkavy, aby dojel konce, kde kobylky přestávaly; i popsal dosti podrobně jak celý zjev toho nesmírného hejna, tak i jednotlivosti těla a života kobylek.

Ve Vídni zachoval se spis o alchemii, věnovaný Karlovi IV., ve kterém se praví, že on toužil poznati to umění. Za Karla vznikla v Praze první veliká zahrada lekárnická, která nacházela se v Jindřišské ulici v místech nynější pošty; založil ji Italian Anděl z Florencie, apotekář a dvořenín císaře, od něhož r. 1360 obdržel osvobození od daní městských z té zahrady i z domu svého při ní.

Také již nějaký zvěřinec zřídil si Karel při sídle svém; ale ačkoli taková věc mohla vzbuzovati pozornost domácích lidí, nedovídáme se o tom přece od nikoho z nich, nýbrž od cizince Marignoly. Ten při vypravování o tom, co podivného v Indii viděl, zmiňuje se také, že jsou tam „hrozní hadové a šelmy, jako má císař pán Karel ve svých klecích v Praze.“ Nějaké zbytky Karlova zvěřince, aspoň lvové, připomínají se v Praze ještě na konci 14. století.

Byly to zajisté veliké kuriosity v tehdejší Evropě; a císař Karel dostal sem i kuriositu lidskou na spůsob novověké Miss Pastrany. Když totiž císař r. 1355 přebýval se dvorem svým v toskanském městě Pietra Santa, přivedli tam k němu sedmileté děvče, chlupaté na celém těle i v obličeji až ke rtům a očím; tato holka neholka měla srst ryšavou nepěkné barvy, a dlouhou, jakoby prý byla dcera lišky.

Císařovna divíc se takovému přirozenému přiodění těla lidského, poručila to děvče svým komorným, aby ji živily a ošetřovaly; i odvezli ji s sebou z Italie domů.


Původní zdroj historického článku:
Vesmír - 1878, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. ledna 2023


Diskuze k článku „Císař Karel IV. jako zvídavý pozorovatel přírody“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.