Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Česká národní banka, založená v USA ještě za dob Rakousko-Uherska

původně vyšlo: Slavie - 1910, autor neuveden.
Založení české banky v dobách Rakousko-uherské monarchie bylo důležitým milníkem naší historie. Článek z roku 1910 vám přiblíží, jak k založení české státní banky tehdy v New Yorku došlo.


Česká banka v N. Yorku.

Dle dříve uveřejněných předběžných zpráv, bylo právě uděleno bankovním superintendentem povolení ku zřízení české státní banky v New-Yorku pod firmou BANK OF EUROPE.

Banka tato zahájí svoji činnost v druhé polovině měsíce června s počátečním kapitálem $150,000.

Bank of Europe organisuje pan Josef Pytlík, ředitel Ústřední banky českých spořitelen a Akciové banky Bohemie v Praze, který přispěl za tím účelem do New Yorku s několika úředníky již dne 1. ledna t. r. a od té doby konal přípravné práce.

Bezprostředním spojením s o značenými pražskými bankami požívali bude Bank of Europe ihned z počátku velice cenné výhody a přednosti, než kdyby zřízena byla samostatně toliko činiteli zdejšími.

Předně získá ihned velice cenné spojení s veškerými téměř ústavy celé říše rakousko-uherské pomocí jichž bude moci úspěšně pracovati v zásilkách peněžních a záležitostech právních, a mimo to bude míti tu velikou výhodu, že v každé době bude míti oporu v Ústřední bance českých spořitelen a v Bohemii, takže v případě náhlé potřeby peněžní, jako tomu bylo při krisi v r. 1907, nemůže býlí uvedena do rozpaků, jelikož jí stojí k disposici veliké prostředky těchto banky.

Činnost Bank of Europe bude všestranná a zvláště pak mimo oboru čistě bankovního peněžního založeno bude ihned oddělení spořitelní, které vydávati bude vkladní knížky a pokladniční poukázky.

Vedle Bank of Europe působiti bude firma Brodský a Sovák jakožto generální zastupitelství Akciové banky Bohemie a obstarávati veškeré záležitosti cestovní, t. j. prodej lodních a železničních lístku, věci právní a notářské, obchod se zbožím, vyřízovati záležitosti dopravní a celní, informační a podobné.

O dalším vývoji této banky budeme podávati občas zprávy, které jistě budou pečlivě sledovány veřejností českou.


Původní zdroj historického článku:
Slavie - 1910, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. dubna 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.