Česká národní banka, založená v USA ještě za dob Rakousko-Uherska

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Slavie - 1910, autor neuveden.
Založení české banky v dobách Rakousko-uherské monarchie bylo důležitým milníkem naší historie. Článek z roku 1910 vám přiblíží, jak k založení české státní banky tehdy v New Yorku došlo.
Následující text pochází z roku 1910

Česká banka v N. Yorku.

Dle dříve uveřejněných předběžných zpráv, bylo právě uděleno bankovním superintendentem povolení ku zřízení české státní banky v New-Yorku pod firmou BANK OF EUROPE.

Banka tato zahájí svoji činnost v druhé polovině měsíce června s počátečním kapitálem $150,000.

Bank of Europe organisuje pan Josef Pytlík, ředitel Ústřední banky českých spořitelen a Akciové banky Bohemie v Praze, který přispěl za tím účelem do New Yorku s několika úředníky již dne 1. ledna t. r. a od té doby konal přípravné práce.

Bezprostředním spojením s o značenými pražskými bankami požívali bude Bank of Europe ihned z počátku velice cenné výhody a přednosti, než kdyby zřízena byla samostatně toliko činiteli zdejšími.

Předně získá ihned velice cenné spojení s veškerými téměř ústavy celé říše rakousko-uherské pomocí jichž bude moci úspěšně pracovati v zásilkách peněžních a záležitostech právních, a mimo to bude míti tu velikou výhodu, že v každé době bude míti oporu v Ústřední bance českých spořitelen a v Bohemii, takže v případě náhlé potřeby peněžní, jako tomu bylo při krisi v r. 1907, nemůže býlí uvedena do rozpaků, jelikož jí stojí k disposici veliké prostředky těchto banky.

Činnost Bank of Europe bude všestranná a zvláště pak mimo oboru čistě bankovního peněžního založeno bude ihned oddělení spořitelní, které vydávati bude vkladní knížky a pokladniční poukázky.

Vedle Bank of Europe působiti bude firma Brodský a Sovák jakožto generální zastupitelství Akciové banky Bohemie a obstarávati veškeré záležitosti cestovní, t. j. prodej lodních a železničních lístku, věci právní a notářské, obchod se zbožím, vyřízovati záležitosti dopravní a celní, informační a podobné.

O dalším vývoji této banky budeme podávati občas zprávy, které jistě budou pečlivě sledovány veřejností českou.


Původní zdroj historického článku:
Slavie - 1910, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. dubna 2020


Diskuze k článku „Česká národní banka, založená v USA ještě za dob Rakousko-Uherska“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.