Češi a pivo: jaké to bylo před 500 lety?

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Veselé čtení - 1860, autor Voksa z Plesu.
Dáte si rádi doušek výborného českého piva? V tom případě vás určitě bude zajímat, jaký vztah měli k pivu před několika staletími naši pradávní předci. Zprávu vám o tom podá článek z roku 1860.
Následující text pochází z roku 1860

Stesk na pivo z patnáctého století.

O pivích račte věděti, že bílá piva ta zlá a vodnatá nyní dělají, že nemocní lidé nemohú se obživiti v své žízni a mnozí nezdraví; neb příliš mnoho na var berú; tak praví že šest a dvaceti věrtelů na var berú, a prvé za pána Peška brali jedné šestnácte sudů na var.

I proto že mnozí lidé pitím živi jsou více, račte opatřiti, ať se dvojí pivo bílé vaří, totiž husté po dvou penězích půl pinty pro neduživé, a tenké pro chudinu a pro dítky, anebo jakby nalezli múdří lidé.

(ze Zprávovny Pavla Židka králi Jiřímu.)


Nářek ze 16tého století.

Nechci tuto toho mnoho připomínati, kterak při šeňcích pro ozdobu pyšnou lid obecní se loupí; nebo tu musejí býti pěnky pro Blanky, připisování pro premování, slevky pro rukávky, nedolevky pro fertoušky; aby měli z čeho na frejíře nakládati, musí k vínu a k pivu vody přilévati.

Přitom aby mnohé své bryndy a vína zfalšovaná mohli s užitkem vydati, smějí sirou, vínem páleným a mnohými jinými ohavnými nečistotami nápoje nakaziti a lidu obecnímu ne bez ublížení jejich zdraví vydávati.

(Jan Stranský v předmluvě ku Postille Bavorovského.)

O pivech z téhož století

Piv rozličných a velmi dobrých v Praze hojnost; totiž pivo bílé, velmi zdravé, kteréž člověka nerozpaluje, ale podle complexí každého dobře živí v chladnosti. Item pivo staré; ale již nyní čtvrtého dílu se nevaří tak dobré jako prvé, a to všecko skrz veliké nepořády.

Nynější staré pivo pražské jakž málo některou neděli poleží, hned zvoctí; které před lety několika vařili, několik let ležeti mohlo a dokud takové vařívali, Gdánské mu nemnoho a neb nic snad nápřed dávalo, a mohlo by místo lekařství výborného býti.

Hradecké bílé pivo mohlo před lety Hamburskému vrovnáno býti, neb Gdánské a Hamburké nyní za nejlepší ve všem světě pokládají, a bílé Pražské také dobré pivo bývalo a chtějí tomu že lepší než nyní Hradecké; také Rakovnické a jiná piva v Čechách velmi jsau zlehčena.

Sigmund mladší z Pouchova.

Popěvek národní.

Proč bychom veselí nebyli,
když nám Pánbůh přeje;
dává nám na světě pivečko
a po smrti nebe!

Staročeské pravidlo o pivě.

Pivo buď čisté, nezoctělé,
z sladu dobrého, vyleželé,
kteréžby se střídmě pilo,
žaludka neobtížilo.

(z XVI. věku)


Původní zdroj historického článku:
Veselé čtení - 1860, autor Voksa z Plesu.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. února 2020


Diskuze k článku „Češi a pivo: jaké to bylo před 500 lety?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.