Bojíte se zemětřesení? Postavte si vlastní seismograf!

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Zemětřesení - 1909, autor Jos. Kafka.
Jak funguje seismograf, který monitoruje otřesy půdu? Nebo se natolik obáváte zemětřesení, že byste chtěli mít k dispozici své vlastní měření? Máme tu pro vás návod z roku 1909, podle kterého si můžete vlastní seismograf snadno sestavit. Když to kdysi zvládli na koleně vyrobit naši pradědové, tak si s tím dnes v době 3D tiskáren, domácích laserových řezaček dřeva a CNC strojů jistě poradíme také.
Následující text pochází z roku 1909

Jak si pořídíme seismograf sami?

Nejlepší představu důležitého tohoto přístroje získáme, pokusíme-li se sami jej sestrojiti, což není obtížné.

Podklad pokusného přístroje tvoří dřevěná deska a, jejíž délka jest asi 1,2 m a šířka 0,3 m. Blíže k užší její straně dobře připevníme hřebíkem dřevěný sloupek c 760 mm vysoký, jehož horní konec připojíme třemi dráty k základní desce, tak že jest o jeho vyztužení dostatečně postaráno.

Asi 200 mm od paty sloupku c prorazíme tímto hřebík, tak že jeho špička proniká něco málo ze sloupku. To je pak jakýsi čípek pro vodorovné kyvadlo t, jež tvoří tyčka délky asi 750 mm. Tyčka tato má na konci malý zářez pro čípek ve sloupku.

Závaží kyvadlové q zrobíme z plechové krabičky (na př. od kakaa), již naplníme třeba oblázky nebo broky a připevníme šroubky k tyčce kyvadlové. Do krabičky učiníme proti sobě dva otvory, jimiž provlékneme kousek drátu, na jehož konce navážeme pak dva vlasy a připevníme je ke hřebíku b na horním konci sloupku c. Délka těchto vlasů určí se tak, aby bylo kyvadlo vodorovné.

Před konec kyvadla připevníme k základní desce krátký sloupek c1, tak aby jeho horní rovina byla právě s horní rovinou kyvadla, a horní jeho plochu zaokrouhlíme ve směru kyvadla.

K tomuto sloupku připojí se lehké dřevěné držátko d, a to tak, že se může lehce otáčeti na čípku, zaraženém do vrcholu sloupku.

Držátko je vlastně, jak z obrazce viděti, dvojramenná páka; jedno její rameno má výřez pro unášecí hřebík zaražený do konce kyvadlové tyčky, druhé rameno, delší, má dírku pro pisátko p. Poměr ramen jest asi 1 : 3, a delší rameno je tak zeslabeno, aby bylo držátko vyváženo.

Za pisátko hodí se velmi měkká tužka aneb, což je lepší, ostrý brk, v němž si lehce utvoříme inkoustovou nádržku. V brku propíchneme maličkou dírku a máme tak jednoduché péro, které tužku daleko předčí. Pisátko se musí v dírce nahoru a dolů volně pohybovati.

Bubínek seismografu B zhotovíme z cínové nádobky asi 150 nebo 200 mm v průměru. Tu polepíme papírem a do jejích konců vstrčíme dřevěná čela A s hřídelíky k a l, jež jsou tvořeny svorníky s o hladké části průměru asi 10 mm.

K jednomu čelu bubínku připevníme dřevěný váleček / asi 50 mm dlouhý, na který navineme potom motouz obtěžkaný závažím Q tak, aby bubínek byl otáčen ve smyslu v obrazci naznačeném.

Hřídelíky bubínku uloží se v dřevěných ložiskách g a h, které se přibijí se strany k základní desce.

Do ložiska g vloží se matka — palce angl., kterou prochází závit hřídelíku. Při otáčení bubínku má tedy tento také pohyb ve směru osy, tak že přichází pod péro vždy nepopsaný papír.

K řízení otáčení bubínku zavěsíme na motouz dřevěný špalík Q, jejž ponoříme do vodou naplněného podstaveného hrnce m. Ve dně tohoto učiníme malý otvor, jimž pak voda vytéká do jiného hrnce n. Klesání hladiny a tedy i plováku je dosti pravidelné.

Jiný regulátor můžeme si zhotoviti užitím hodinového strojku z, jejž vyjmeme na př. z budíku a připevníme, jak je v obrazci jednoduše naznačeno. Spojení hodinového strojku s bubínkem docílí se řetízkem e, který je veden přes horní kolečko strojku a přes kolečko ozubené na válečku motouzovém, které tvoří bezhlavé hřebíky v dotyčném místě do válečku zaražené.

Horní část řetízku je napjatá, dolní je zcela volná, aby nikde nepřekážela. Dle toho se určí délka řetízku. Kolečko hodinové je tu jakousi brzdou, jež brání příliš rychlému roztočení bubínku.


Původní zdroj historického článku:
Zemětřesení - 1909, autor Jos. Kafka.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. února 2023


Diskuze k článku „Bojíte se zemětřesení? Postavte si vlastní seismograf!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.