Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Jak se naši předci bránili před dovozem potravin ze zahraničí
původně vyšlo: Česká hospodyně 1903, autor Ad. Eckert.

Vadí vám, že obchody místo českých surovin a potravin často nabízejí to samé z dovozu? Jak vám ukáže článek z roku 1903, nejde o žádný nový problém.


Velectěným hospodyním všech stavů!

Obracíme se k Vám, ctěné hospodyně, abyste byly pamětlivy hesla velikého Čecha Františka Palackého „Svůj k svému“ a abyste dali výhost ve Svých domácnostech všem výrobkům cizím a odebíraly pouze výrobky domácí.

Jedním z takovýchto výrobků, který odebíráte a rolníkům českým odebíráním tím rány citelné zasazujete, jest uherská mouka.

Uherská mouka zaplavuje naše města a osady v míře ohromné a snižuje ceny našeho obilí, tak že ho rolník ani prodati nemůže. Záplava uherské mouky bude míti následek ten, že za několik málo roků nebude ani jediného českého mlýna více.

Podepsaný spolek, jako zástupce zemědělců chrudimských, koná proto svou povinnost, když upozorňuje na záplavu tuto a Vás, ctěné hospodyňky, žádá, abyste daly výhost tomuto výrobku cizému a abyste odebíraly potřeby své jen od obchodníků, kteří prodávají pouze výrobky české.

Žádejte všude, aby závody, které jen českou mouku a pečivo z české mouky prodávají, tabulkou to oznámily. „Zde se prodává jen česká mouka a české výrobky“. Nabádejte i své dělnictvo, aby v závodech těch kupovalo.

Podporováním obchodníků těcho skytáte pomoc českému zemědělství. Pravíť staré osvědčené přísloví : „Má-li sedlák, mají všichni“. Podaří-li se nám svépomoci vyhladiti od nás cizince „uherskou mouku“, budou plodiny české opět lépe se platit, rolník zpeněží lépe svou úrodu, povede se mu lépe, bude více kupovati a takto více podporovati domácí průmysl, jenž též rozkvete. Na Vás, ctěné hospodyně, jedině jest, jestli se tak stane.



původ historického článku:
Česká hospodyně 1903, autor Ad. Eckert.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. října 2018



Debata k článku 'Jak se naši předci bránili před dovozem potravin ze zahraničí'








Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.



Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.