Jedinečný pohled na Vatikán z ptačí perspektivy z roku 1905

původně vyšlo: Světozor 1905, autor neuveden.
Vatikán - sídlo papeže a pro miliony lidí mimořádně důležité místo na mapě světa. Článek z roku 1905 vám ho ukáže a popíše tak, jak ho v té době mohli vidět pouze ptáci a ti nejodvážnější piloti prvních létajících strojů.


Pohled na Vatikán.

Vynález balonový v době nové odhaluje nám také netušené perspektivy -poprvé ve vývoji lidském — od báječného Daidala, jenž se synem svým Ikarem na umělých křídlech vznesl se nad zemi — popřáno člověku popatřiti i na nejvyšší předměty země, umělé i přirozené, věže chrámové a hory, s bodu vyššího než ony, s perspektivy, již nazýváme ptačí.

Naprosto nový, ohromující, nikdy netušený svět otevírá se tak oku lidskému, veškeré předměty mají zde tvar a polohu zcela jinou, než jak jsme uvykli je vídati — groteskné střídá se s grandiosním. A vynálezem ještě modernějším, fotografií, podaří se zachytiti pohled s perspektivy té, se strany naprosto nové, což tvoří často nepochopitelně změněný obraz předmětu toho.

Tak náš zajímavý obraz římského Vatikánu s perspektivy ptačí jest takovým pohledem vskutku kuriosním. Vidíme zde náměstí Svatopetrské, jehož severní a jižní stranu tvoří proslulé kolonady Berniniho, vystavěné r. 1667, sloupové síně, 17 m. vysoké, obkličující dvěma oblouky rozsáhlé náměstí a skládající se z 284 slouplů, tvoříce tak širokou, trojnásobnou krytou cestu.

Dále vidíme uprostřed náměstí obelisk cirku Caligulova, a po jeho stranách dvě krásné fontány. Na západní straně náměstí vidíme velkolepý chrám sv. Petrský, nejrozsáhlejší a nejcennější na světě, pokrývající plochu 15.160 čtver. m., skvělé dílo celých věků, důstojné ceny 235 millionů franků, obrovský pomník moci papežské ve středověku, duševní výtvor a pečeť velikosti Rafaela a Michelangela, s kopulí největší na světě, sklenutou do výše 112 metrů, a s nesmírným bohatstvím1 architektury, maleb a soch uvnitř.

Přímo vedle chrámu v pravo vidíme palác Vatikánský, sídlo papežské, pravou klenotnici umění antického i renaissančního, s drahocennou bibliotékou a archivem — dozadu pak táhnoucí se nádherné zahrady vatikánské, kdežto na pravo od Vatikánského, paláce vine se řada paláců a domů až ku grandiosnímu Andělskému hradu, na obraze našem již neviděnému.

Celkový pohled náš s této strany, „ptačí perspektivy“, ač skoro jako na dosáhnutí rukou, působí dojmem triumfalným, velebným údivem každého naplňujícím.


Původní zdroj historického článku:
Světozor 1905, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. října 2018


Diskuze k článku „Jedinečný pohled na Vatikán z ptačí perspektivy z roku 1905“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.