Úspěšné pokusy Nikoly Tesly s bezdrátovým přenosem elektřiny a jeho vize budoucnosti

rubrika: historické články / věda a výzkum, původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1911, autor —rt.
Vynálezce Nikola Tesla je dodnes legendou, obestřenou řadou tajemství. Článek z roku 1911 vás seznámí s jeho tehdejšími úspěšnými pokusy s bezdrátovým přenosem elektrické energie a vizemi, jak podle Tesly bude vypadat svět budoucnosti využívající jeho vynálezy.
Následující text pochází z roku 1911

Mikuláš Tesla a jeho nejnovější pokusy.

Jest málo smrtelníků, kteří by podobným způsobem byli světoznámými, jako američtí vynálezci Edison a Tesla.

Edison svojí nedávnou návštěvou v Praze opět rozproudil u nás známé báje o sobě. Tesla, který jest rodilý Chorvat a v Praze studoval, stal se světoznámým objevem zvláštního druhu proudů po něm pojmenovaných.

Mimo to získal si jména mnohými jinými objevy technickými, z nichž hlavně sluší jmenovati asynchronní motor pro proud třífázový. Tajuplnou jest zejména Teslova osobnost; kdežto Edison novinářským zpravodajům dá veškeré údaje o svých pracích, úspěších a životě, vypráví Tesla jen zřídka o svých projektech, řekne jen, co může zvědavost vzbuditi, a zamlčí obyčejně nejdůležitější — totiž princip svého vynálezu.

Tesla, jak zajisté většině čtenářů tohoto časopisu známo, pracuje již drahnou dobu let na bezdrátném přenášení elektrické energie pomocí elektromagnetických vln, jakých se na př. v bezdrátové telegrafii k přenášení značek používá.

Již před několika lety byla založena společnost ku využitkování jeho objevů, ale rok za rokem míjel, aniž bylo slyšeno něco o praktických úspěších a aniž by bylo známo, jakým způsobem chce Tesla tento neobyčejně těžký problém rozřešiti. Teprve v poslední době počíná Tesla v amerických časopisech něco o svých pracích sdělovati.

Princip, na němž spočívá vysílání energie elektrické jen v určitém směru, sice znám ještě není, ale jak možno z uveřejněných fotografií souditi, jedná se zajisté o vynález vážný.

Neobyčejně zajímavými jsou zprávy o návštěvách laboratoří Teslových a o pokusech v nich: Každý z čtenářů zná zajisté ony zvláštní účinky proudů Teslových, o nichž bylo obšírně ve III. ročníku „Domácí dílny“ psáno.

Teslovi se zdařilo převésti elektrický proud v takový stav, že i při nej vyšších napětích není tělu lidskému nebezpečen; jest to proud tak zvaný vysokofrekvenční, který ve vteřině mnohotisíckráte (100.000 a více) svůj směr mění. V prvé řadě překvapí návštěvníka Teslových laboratoří báječné světelné effekty. Všude obklopen jest světelnými koulemi a blesky, aniž byl mohl zjistili, odkud tyto přicházejí. Z Teslovy ruky přeskakují jiskry na návštěvníka, aniž by tento účinky elektrického proudu cítil. Brzy vyplněna jest laboratoř bílým jemným světlem, brzy zahalena jest v temnotu a jen tu a tam vyšlehují z cívek mohutné plameny. A při tom vypráví Tesla, muž mladistvé a sympatické postavy, o svých plánech a svých úspěších.

Státy severoamerické budou posety silovými věžemi, pomocí nichž bude možno všechny vodní i jiné síly země zužitkovati a do průmyslových krajin bez nákladných vedení ve formě elektrické energie vyzářiti.

Věž taková postavena byla již na Long Islandu ve státě New York; je vysoká 55,5 m a její konstrukce je patrna z obrázku. Věži té přivádějí se proudy vysoké frekvence i ohromného napětí a z ní vyzařují v dáli pomocí zvláštního přístroje, nazvaného Teslou „zvyšující vysílač“, který as v principu nebude nic jiného, než přiměřeně upravený Teslův transformátor.

Zdaří-li se Teslovy plány a dospějí-li jednou praktického používání, budeme míti v budoucnosti továrny a vůbec průmyslové podniky bez uhlí, kouře, petroleje a plynu; potřebná síla bude jim jednoduše dodávána bez drátu z centrální stanice Teslovy, vystavěné na místě pro výrobu energie vhodném, jako na vodních spádech a v uhelných revírech. Vozy elektrických drah, žárovky, obloukové lampy, elektromotory a podobné budou bez viditelného vedení drátového a tajemná energie elektrická bude se šířiti etherem vzdušným k místu určení.

Naše obrázky podávají ukázku Teslových prací. V obrázku vidíme transformátor (v levo), z něhož vycházejí několik metrů dlouhé blesky k druhé resonanční cívce. A mezi tím je Tesla klidně sedící a čtoucí.

Podobné účinky ukazuje výboj tak zv. „zvyšujícího transformátoru“, který slouží k nabíjení věže vysílací a který není ničím jiným, než známým nám Teslovým transformátorem, resonancí a ohromnou použitou energií k těmto báječným účinkům donuceným.

Uskuteční - li se tyto Teslovy myšlenky, nelze ještě říci. Bude však lépe přijímati veškeré americké zprávy s reservou, neboť je lepší příjemné překvapení, než vystřízlivění z ukvapeného nadšení.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1911, autor —rt.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. září 2018


Diskuze k článku „Úspěšné pokusy Nikoly Tesly s bezdrátovým přenosem elektřiny a jeho vize budoucnosti“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.