Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Úspěšné pokusy Nikoly Tesly s bezdrátovým přenosem elektřiny a jeho vize budoucnosti

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1911, autor —rt.
Vynálezce Nikola Tesla je dodnes legendou, obestřenou řadou tajemství. Článek z roku 1911 vás seznámí s jeho tehdejšími úspěšnými pokusy s bezdrátovým přenosem elektrické energie a vizemi, jak podle Tesly bude vypadat svět budoucnosti využívající jeho vynálezy.


Mikuláš Tesla a jeho nejnovější pokusy.

Jest málo smrtelníků, kteří by podobným způsobem byli světoznámými, jako američtí vynálezci Edison a Tesla.

Edison svojí nedávnou návštěvou v Praze opět rozproudil u nás známé báje o sobě. Tesla, který jest rodilý Chorvat a v Praze studoval, stal se světoznámým objevem zvláštního druhu proudů po něm pojmenovaných.

Mimo to získal si jména mnohými jinými objevy technickými, z nichž hlavně sluší jmenovati asynchronní motor pro proud třífázový. Tajuplnou jest zejména Teslova osobnost; kdežto Edison novinářským zpravodajům dá veškeré údaje o svých pracích, úspěších a životě, vypráví Tesla jen zřídka o svých projektech, řekne jen, co může zvědavost vzbuditi, a zamlčí obyčejně nejdůležitější — totiž princip svého vynálezu.

Tesla, jak zajisté většině čtenářů tohoto časopisu známo, pracuje již drahnou dobu let na bezdrátném přenášení elektrické energie pomocí elektromagnetických vln, jakých se na př. v bezdrátové telegrafii k přenášení značek používá.

Již před několika lety byla založena společnost ku využitkování jeho objevů, ale rok za rokem míjel, aniž bylo slyšeno něco o praktických úspěších a aniž by bylo známo, jakým způsobem chce Tesla tento neobyčejně těžký problém rozřešiti. Teprve v poslední době počíná Tesla v amerických časopisech něco o svých pracích sdělovati.

Princip, na němž spočívá vysílání energie elektrické jen v určitém směru, sice znám ještě není, ale jak možno z uveřejněných fotografií souditi, jedná se zajisté o vynález vážný.

Neobyčejně zajímavými jsou zprávy o návštěvách laboratoří Teslových a o pokusech v nich: Každý z čtenářů zná zajisté ony zvláštní účinky proudů Teslových, o nichž bylo obšírně ve III. ročníku „Domácí dílny“ psáno.

Teslovi se zdařilo převésti elektrický proud v takový stav, že i při nej vyšších napětích není tělu lidskému nebezpečen; jest to proud tak zvaný vysokofrekvenční, který ve vteřině mnohotisíckráte (100.000 a více) svůj směr mění. V prvé řadě překvapí návštěvníka Teslových laboratoří báječné světelné effekty. Všude obklopen jest světelnými koulemi a blesky, aniž byl mohl zjistili, odkud tyto přicházejí. Z Teslovy ruky přeskakují jiskry na návštěvníka, aniž by tento účinky elektrického proudu cítil. Brzy vyplněna jest laboratoř bílým jemným světlem, brzy zahalena jest v temnotu a jen tu a tam vyšlehují z cívek mohutné plameny. A při tom vypráví Tesla, muž mladistvé a sympatické postavy, o svých plánech a svých úspěších.

Státy severoamerické budou posety silovými věžemi, pomocí nichž bude možno všechny vodní i jiné síly země zužitkovati a do průmyslových krajin bez nákladných vedení ve formě elektrické energie vyzářiti.

Věž taková postavena byla již na Long Islandu ve státě New York; je vysoká 55,5 m a její konstrukce je patrna z obrázku. Věži té přivádějí se proudy vysoké frekvence i ohromného napětí a z ní vyzařují v dáli pomocí zvláštního přístroje, nazvaného Teslou „zvyšující vysílač“, který as v principu nebude nic jiného, než přiměřeně upravený Teslův transformátor.

Zdaří-li se Teslovy plány a dospějí-li jednou praktického používání, budeme míti v budoucnosti továrny a vůbec průmyslové podniky bez uhlí, kouře, petroleje a plynu; potřebná síla bude jim jednoduše dodávána bez drátu z centrální stanice Teslovy, vystavěné na místě pro výrobu energie vhodném, jako na vodních spádech a v uhelných revírech. Vozy elektrických drah, žárovky, obloukové lampy, elektromotory a podobné budou bez viditelného vedení drátového a tajemná energie elektrická bude se šířiti etherem vzdušným k místu určení.

Naše obrázky podávají ukázku Teslových prací. V obrázku vidíme transformátor (v levo), z něhož vycházejí několik metrů dlouhé blesky k druhé resonanční cívce. A mezi tím je Tesla klidně sedící a čtoucí.

Podobné účinky ukazuje výboj tak zv. „zvyšujícího transformátoru“, který slouží k nabíjení věže vysílací a který není ničím jiným, než známým nám Teslovým transformátorem, resonancí a ohromnou použitou energií k těmto báječným účinkům donuceným.

Uskuteční - li se tyto Teslovy myšlenky, nelze ještě říci. Bude však lépe přijímati veškeré americké zprávy s reservou, neboť je lepší příjemné překvapení, než vystřízlivění z ukvapeného nadšení.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1911, autor —rt.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. září 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.