Měla by se na našich školách zavést novinka ze Švédska?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Světozor 1904, autor neuveden.
Severské země jsou v řadě věcí velmi pokrokové. Jednu zajímavou novinku ze švédských škol vám představí historický článek z roku 1904.
Následující text pochází z roku 1904

Školní lázně ve Švédsku.

Jednou z nejpokročilejších zemí přes drsné své severní podnebí je Švédsko a Norsko.

Již dávno je ku př. nejčestněji známo, s jakým úsilím a zdarem vede se tam boj proti alkoholismu, jenž druhdy pod záminkou zahřátí útrob při chladných, téměř celý rok trvajících větrech severních nabyl tam příšerného rozšíření.

Druhou specialitou švédskou, jistě blahodárnou, jest hojné pěstování sportu a zvláště otužujících her zimních, třetí pak starost o odchovu nejmladší generace národní. Švédská škola — toť vzorný ústav pro výchovu netoliko ducha, ale i mladistvého těla.

Veškeré vědecké pokroky v oboru zdravotnictví mládeže bývají zde svědomitě zkoumány a osvědčí-li se, ihned rationelně zaváděny a — jistě se zdarem — pěstovány.

Náš obrázek poskytuje roztomilý průhled do takového zdravotnictví školního.

Jsou to dětské lázně školní, zcela moderně a účelně zařízené, při nichž pěstění zevnějšku koná se způsobem rovněž praktickým jako družným — drobný kamarád omývá kamaráda, děti myjí se vzájemně a učí se tak vedle lásky k čistotě a otužování i pěstění smyslu pro vzájemnou výpomoc, věc to zajisté velice významná i pro život budoucí.

Možno, že podobná zařízení proklestí si cestu i k nám.


Původní zdroj historického článku:
Světozor 1904, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. září 2018


Diskuze k článku „Měla by se na našich školách zavést novinka ze Švédska?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.