Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Naše nejrychlejší lokomotiva s maximální rychlosti až 150 km/h

původně vyšlo: Epocha 1901, autor —a.
Článek z roku 1901 vám představí zajímavou lokomotivu serie 108 z Českomoravských strojíren. Její maximální rychlost byla tak vysoká, že jí na našich tratích ani nešlo plně využít!


Nejrychlejší lokomotiva v našich zemích.

Českomoravská strojírna vyslala před nedávnou dobou ze svých lokomotivních dílen výrobek, jenž zasluhuje zcela zvláštní zmínky. Je to lokomotiva objednaná C. k. státními drahami, která rychlostí svojí předčí všechny dosud stávající typy strojů našich drah.

Poukazujíce čtenáře v příčině všeobecného popisu podobného stroje na referát náš v čísle 1. a 2. tohoto ročníku našeho časopisu, zmíníme se o novém tomto stroji (Serie 108.) jen stručnými daty.

Oproti stroji, jehož popis jsme přinesli na zmíněném místě a který je největší lokomotivou státních drah o dvou válcích, má dnešní lokomotiva válce čtyři, jež jsou vedle sebe umístěny pod kotlem mezi oběma postranními rámy lokomotivními a průměry jejich obnášejí dvakráte po 350 a 600 mm zdvih pak 680 mm.

Hnací kola nové této serie mají v průměru 2140 mm; představíme-li si tedy u našeho obrazu normálně vyrostlého člověka, sahá nejvyšší bod hnacích kol ještě o několik decimetrů přes jeho hlavu. (Kola prve zmíněného stroje byla jen 1820 mm v průměru.)

Kotel, jenž jest uprostřed 1644 mm v průměru, opatřen je 329 kouřovými trubkami rozměrů 46/51 mm, dlouhými po 4 m ; mimochodem vypočteno, činí délka všech těchto trubek v kotli přes 1,3 km. Z ostatních dat uvádíme plochu roštovou, jež měří 3,53 m² a celkovou topnou plochu kotle 227,5 m² z čehož připadá na plameník 16,6 m² a na trubky 210,9 m² tlak v kotli 15 atmosfér. Úhrnná délka lokomotivy konečně obnáší 14'452 m, váha prázdné 60.650 kg, ve službě pak 68.330 kg.

Toho času právě se konají se čtyřválcovým tímto novým strojem neustálé pokusné jízdy na tratích státních drah, jichž výsledky mají býti podkladem pro případná zlepšení dalších strojů těch, jež v počtu několika kusů opět v lokomotivce Českomoravské strojírny byly objednány.

Největší dosažená rychlost strojem tím byla 140 km za hodinu, ačkoliv schopen je docíliti největší rychlosti ještě o 10 km více, tedy 150 km v hodině (vzdálenost asi Praha—Třeboň po trati) ; rychlostí tou jeti se však při zkouškách nemohlo, jelikož tomu nedovoluje vrchní stavba žádné z našich tratí, které na podobné rychlosti stavěny nebyly.

Jak se v poslední chvíli dovídáme, obnáší výkonnost tohoto čtyřválcového stroje plných 1600 koní effektivních.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1901, autor —a.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
8. srpna 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.