Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Jaká nebezpečí hrozila mladým mužům od žen se špatnou pověstí?

původně vyšlo: Škola milenců 1910, autor Bohumil Vlasák.
Historický text z roku 1910 vás detailně seznámí s nebezpečím, které na mladé a nezkušené muže číhalo v podobě lehkých žen. Zajímá vás, zda se od té doby situace nějak změnila?

listování v kapitolách článku 'Jaká nebezpečí hrozila mladým mužům od žen se špatnou...'
« předchozí
  1. Kapitola 1
  2. Kapitola 2
  3. Kapitola 3
  4. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Jak vznešenou roli dovede hráti mnohá vdaná dáma! Sedíc v nádherné toiletě, v kruhu sourodé společnosti, přijímá poklony od svého okolí, ale když sedíme k ránu v uzavřené společnosti mladých mužů, zhrozíme se, když nám v rozjaření důvěrně sdělí, že byla jejich milenkou!

A tak můžeme pokračovati dále, od spanilé slečinky z přední rodiny, která za svobodna udržuje důvěrné styky s důstojníky, aby se na konec vdala za plešatého dvorního radu, až po ženušku prostého malého úředníka, která nepřítomnosti svého manžela dovede využitkovati k tomu, aby nedovolenými styky s mladými i starými muži, zlepšila svůj měsíční rozpočet.

Mladý muži, co tu pro tebe vděčného i nevděčného materiálu k studiu života! A právě tyto ženy jsou nejnebezpečnější, neboť nejsou proskribovány společností. Tropí zlo tajně, jsouce chráněny rodinou, rodiči, manžely, kteří o tom ovšem ničeho nevědí — neb také někdy, bohužel — i vědí.

Studium takových žen je nebezpečným sportem. Ženu takovou poznává muž teprve, když už pokročil daleko a není tak lehko se mu vracet.

Ve formě mnohem význačnější, protože bezohlednější, jeví se mladému muži poznání polosvěta a sféry, která ho obklopuje.

V dobách dřívějších nebylo polosvěta. Přísný zákon oddělil ženy počestné od nepočestných. Nebylo mezi nimi střední kasty.

Dnes je mezi oběma stavy široká čára, po které se ubírají nesčetné řady těch, které prostituci neprovozují pod štítem řemeslným, ale provozují ji přece. Nejsou kasarnovány v uzavřených místnostech, nemají své zaměstnání napsáno na čele, ale provozují je tehdy, když chtějí.

V tom vězí jejich uvolnění od bývalého otrokářství. Sociální zlo se tím nezmenšuje, hlíza se naopak rozlízá, a jsouc kryta jistou formalitou, je tím nebezpečnější. Bylo by vděčným a nekonečným thematem promlouvati o postavení polosvěta u různých národů. Nám však stačí zmíniti se o něm, jak se jeví u nás, a dáti nastávajícím milencům několik pokynů.

Slovo »polosvět«, které v moderní mluvě nahradilo slovo »prostitutka«, znamená skoro totéž, ale přece s jakýmsi zlepšením. »Polosvět« značí dámy, které se prodávají, ale mají jakousi volnost, jakési právo sebeurčování. Tak bylo praveno výše a je to také pravda.

To je ovšem rozdíl pouze socialní, ale rozdílu morálního tady není. Žena, která se prodává za peníze, je prostitutka. Nemusí to býti zrovna peníze hotové, může to býti odměna i v jiné podobě.

A žena, která je volna, která, kdyby chtěla, mohla by pracovati, a která přece nepracuje, dávajíc přednost lehkému, ale nečestnému výdělku před poctivou prací, to stojí v očích myslícího člověka níže, než žena, která okolnostmi nucena, dala se zaprodati do vykřičeného domu, a zde není paní své vůle, zde je pouhou otrokyni.

Proto musí mladý muž k tomuto druhu žen přistupovati s velkou opatrností. Shromaždištěm jich jsou tak zvané noční kavárny. Dnešní místnosti toho druhu nejsou takovými jako bývaly.

Jindy to byla doupata, do nichž slušný člověk neměl přístupu. Tmavá, bez pohodlí, plná špíny, kde dostal host sotva láhev špatného piva a ještě horšího likéru.


listování v kapitolách článku 'Jaká nebezpečí hrozila mladým mužům od žen se špatnou...'
« předchozí
  1. Kapitola 1
  2. Kapitola 2
  3. Kapitola 3
  4. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Původní zdroj historického článku:
Škola milenců 1910, autor Bohumil Vlasák.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. srpna 2018


Diskuze k článku „Jaká nebezpečí hrozila mladým mužům od žen se špatnou pověstí?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
obchod.bejvavalo.cz

Polštářek „Dámská móda 30. let“Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.

 

Doporučujeme i naše další projekty:   Obchod.Bejvávalo.cz  —  magazín Příroda.cz  —  efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz