Měli bychom jíst koňské maso?

rubrika: historické články / recepty, vaření a jídlo, původně vyšlo: Česká hospodyně 1910, autor neuveden.
Nad touto dodnes kontroverzní otázkou se zamýšlí historický článek z roku 1910. Přečtěte si, k jakým zajímavým výsledkům tehdy došel.
Následující text pochází z roku 1910

Maso koňské.

Je to zcela bezdůvodný, nesmyslný předsudek, který mnoho lidí zdržuje od požíváni koňského masa. Proč je vlastně ta nechuť ku koňskému masu ?

Žádný neví. Každý přece ví, že kůň je nejčistší zvíře a ohledně potravy to nejcitlivější. Požívá jen dobré, zdravé píce a čisté vody, a spíše zahynul by hlady, než by požil těch splašek, na kterých si často pochutnává vepřový i hovězí dobytek.

Chuť koňského masa jen velmi málo se liší od hovězího. Mnohdy jíme koňské maso, aniž o tom víme ; zvláště v uzenkách. Italské salámy jídáme s největší chutí a máme je za lahůdku, a přec neobsahují jiného, než maso oslí a z mezků.

Koňské maso poměrně je to nejvýživnější mezi všemi druhy masa. Obsahujeť 74,50 prct. vody a 25,50 prct. pevných látek ; hovězí maso má však 76 prct. vody a toliko 24 prct. pevných látek ; telecí maso 78,85 prct. vody a 21,15 prct. pevných látek. Dále shledáno bylo v koňském mase 22,20 prct. bílkoviny (svaly tvořící látky dusičnaté), v hovězím pouze 21,96 prct. V pevných látkách koňského masa je až 15 prct. dusičných látek, v hovězím jen 13,5 prct.

Zvlášť silnou a živnou je polévka z koňského masa. Obsahujeť dvakráte tolik rozpuštěných dusičných látek, jako hovězí. Proto v mnohých nemocnicích v Německu nemocným, kteří potřebí mají nejvíce posilující stravy, dává se polévka z koňského masa. Upeče-li se kus masa z nepříliš starého, dobře živeného koně, má co do chuti a vůně jistou podobnost s husím masem, následek to krmení ovsem. Maso z koňů, kteří krmeni byli pouze travou a senem, této chuti nemá.

Kromě toho všeho dá se koňské maso jak syrové, tak i vařené déle udržeti než hovězí. Je to nejzdravější maso. Uhrů, trichinů atd. při koni neznáme, a tuberkulosa přihází se jen v nejřidčích případech. To vše mluví zajisté pro požívání koňského masa — a ještě mnohé jiné mohli bychom uvésti, k čemu obmezené tu místo nestačí, a dokázati, jak mylný a nesmyslný je předsudek, jenž brání lidem požívati masa koňského.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1910, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. srpna 2018


Diskuze k článku „Měli bychom jíst koňské maso?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.