Jeden z prvních domácích projektorů, který přinášel zábavu lidem domů už před víc jak 100 lety

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1913, autor neuveden.
Pokud se dnes chcete podívat na film a přitom nechodit do kina, je to snadné. Historický článek vám ukáže, jak podobnou situaci mohli řešit lidé v roce 1913.


Kinematograf pro domácnost.

Výroba filmových pásů pro kinematografy je dnes při vzrůstající spotřebě ohromná. Jen ve Francii vyrobí se denně více než 100.000 m těchto filmů a při tom nemohou závody krýti spotřebu divadel kinematografických, kterých denně přibývá. Kinematograf bude snad pomalu v každém městečku. Ačkoliv dnes ve velkém městě na živějších ulicích najdeme vždy biograf, v němž bychom, třeba z nedostatku jiné zábavy, mohli stráviti večer, přece konstruktéři kinematografů chtějí vyhověti obecenstvu sestrojením kinematografu domácího.

Ve Francii řeší odborné závody tuto úlohu dvojím způsobem: jedni chtějí poskytnouti amatéru přístroj, jímž by mohly býti snímky brány i reprodukovány, druzí vyrábějí kinematografy, hodící se pouze pro promítání.

K této druhé skupině kinematografii patří kinematograf »Kok«, jejž sestrojila známá francouzská firma Pathé. Pro tento přístroj dodává firma nespalné kinematografické pásy, jichž obrázky mají rozměry 15 X 20 mm a jež hotoví podle svých četných pásů originálních, které mají obrázky o normální velikosti 18 X 24 mm.

Největší obtíží při konstrukci domácího kinematografu byla vždy úprava světla pro projekci. Firma Pathé rozřešila tuto úlohu u svého kinematografu tak jednoduše a prakticky, že operatér se nemusí o světlo vůbec starati. Světlo projekční je totiž elektrické a mohlo ho býti použito, jelikož dnes jsou kovovláknové žárovky i na malé napětí. Je známo, že tyto žárovky jsou vodivější při studeném vláknu, než při žhavém, rozsvítí se proudem velmi rychle a mohou snésti bez poškození napětí značně vyšší, než pro jaké jsou určeny. Teplo, jež se vyvine rozežhavením vlákna, není nebezpečné pro ústrojí projekční, tak že lze toto k žárovce značně přiblížiti.

V kinematografu »Kok« používá se žárovky kovovláknové, která má za normálních poměrů svítivost pouze 2 svíčky, ale při vyšším napětí, jakého se dosáhne za rychlého pohybu pásu filmového, osvětlí čtverec o straně 800 mm, na nějž se zvětšují obrázky, velmi jasně.

Přístroj továrny Pathé jest obyčejný kinematograf, u něhož jest na základní desce dynamko s permanentními magnety. Hřídelík induktoru je poháněn převodem od kliky ruční a převod je tak určen, aby při normální rychlosti pásu kinematografického, jaká je nutna pro životní dojem obrazů, byl počet obrátek induktoru právě postačující k vzbuzení proudu, potřebného pro intensivní osvětlení.

Při kinematografu, který je speciálně určen pro potřebu školní, je konstrukce kliky hnací tak provedena, že stisknutím zvláštní rukojeti vysune se klika ze záběru s hnacím hřídelem a běh pásu se tak zastaví; otáčí-li se nyní klikou v opačném smyslu, stojí pás stále, ale induktor se pohybuje a na stínítko je promítán stále týž obraz. To je důležité, když přednášející chce některý detail na obrázku podrobně vysvětliti. Zastavení pásu lze provésti bez obavy, že by mohl býti film poškozen teplem, neboť film je nespalný a světlo žárovky jen málo teplé.

Žárovka, jejíž cena jest asi 45 hal. a jež vydrží asi 10 hodin, jest umístěna mezi postříbřeným reflektorem a kondensorem o krátké dálce ohniskové, jehož se téměř dotýká.

Pás kinematografický má proražené otvory pro unášení pouze na jedné straně a u každého obrázku jest jeden otvor. Je tudíž při vkládání pásu do kinematografu omyl nemožný. Pás se odvíjí s horního bubnu a navíjí se samočinně na spodní; má-li býti znovu promítnut, otáčí se klikou horního bubnu zpět a pás se znovu navíjí na tento buben.

Kinematograf jest upevněn na základní desce a zakryt příklopem jako psací stroj. Úplný váží 15 kg a lze jej snadno přenášeti. Klika ruční má dlouhé rameno a strojkem se tedy lehce otáčí.

Nutný doplněk domácího kinematografu jsou filmy. Otázku tuto rozřešila továrna Pathé tak, že se lze u ní na pásy kinematografické abonovati, a po složení předplatného je možno si vypůjčiti třebas každý den nové pásy.

Domácí kinematograf firmy Pathé Frères Paris rozšíří se zajisté, v domácnostech a setkáme se s ním snad i u nás?


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1913, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. července 2018


Diskuze k článku „Jeden z prvních domácích projektorů, který přinášel zábavu lidem domů už před víc jak 100 lety“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.