Měly by děti chodit naboso?

původně vyšlo: Česká hospodyně 1901, autor neuveden.
Je pro děti zdravé a vhodné, aby chodily bez bot? Odpověď na tuto otázku vám pomůže najít článek z roku 1901.


Mají chodili děti bosy?

Není nikterak třeba, abychom byli přívrženci Kneippova učení a otázku tuto kladně zodpověděli. Přirozený pud, zhostiti se nevolného šatu, vězí již v dítěti.

Nebylo by moudré, pud tento potlačovati, neboť kam nemůže vzduch a slunce, tam přichází lékař. Nejlepším prostředkem proti pocení nohou a kuřím okám jest chůze na boso. Nejpřirozenějším prostředkem k docílení pěkné nohy jest chůze na boso a také k uvarování se studených nohou a nemocí z toho pocházejících není prostředku lepšího.

Místo toho, abychom veškery výhody chůze na boso vyjmenovali, důtklivě matkám radíme, aby jednou svým dětem požitek běhání na boso poskytly, poznají k plnému svému uspokojení dobrý účinek. Nesmí se arciť zapomenouti každodenní mytí nohou, než děti jdou spat.

Zajisté každá matka, jejíž děti vždy obuty chodí, pozorovala, s jakou rozkoší si bosy proskakují, když na chvilku se jim to dovolí. Zdá se spíše, že to nešťastné třídění společnosti na chudé a bohaté jest toho příčinou, že děti rodičů zámožnějších jsou zbaveni rozkoší choditi po jistý čas bosy a to proto, že jen děti chudé chodí bosy. A následek toho jsou různé mozoly a kuří oka, tito trapičové »lepších« tříd.

Proto pryč s předsudkem, touto zlou modlou! Známe zámožného nájemce dvorů, jehož děti v létě chodí bosy, jako děti jeho čeledínů; nic si z toho nedělá, že se mezi sebou k nerozeznání pomíchají. Šťastné to dítky!


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1901, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. srpna 2018


Diskuze k článku „Měly by děti chodit naboso?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.