O americké železnici a jejich zvláštnostech

původně vyšlo: Epocha 1899, autor neuveden.
Americká železnice má oproti zbytku světa řadu rozdílů. Podrobně vám je popíše historický článek z roku 1899.


Lokomotivy americké.

Stavba lokomotiv amerických vykazuje v celku dosti jednotný ráz. Typické uspořádání jednotlivých částí a konstrukce jejich umožňují levnou výrobu a snadné sestrojení lokomotiv personálem znamenitě vycvičeným.

Stejně zřejmá výhoda spočívá následkem této jednotnosti v tom, že strojvůdce snadno sezná nový stroj jemu svěřený a bez obtíží se vpraví v jeho konstrukci a obsluhu. Veškeré části leží u americké lokomotivy odkryté pro zrak a umožňují tím snadnou kontrolu bez velikých příprav. Zevně činí americké lokomotivy dojem značné stability.

Americké lokomotivy lze rozděliti na několik skupin dle počtu kolových os, podobně jako u lokomotiv evropských. Hlavní rozdíly ve stavbě lokomotiv řídí se zde přirozeně dle účelu, pro který jest lokomotiva sestavena, resp. kterému dráha slouží. Dle toho pak zařízena jest i lokomotiva a rozhodují zde v první řadě velikost nákladu, který se má dopraviti vlakem, rychlost dopravní a stoupání tratě.

Silné lokomotivy nákladní pro malou rychlost vídáme také u drah evropských a není třeba se o nich šířiti. Způsobem nápadnějším liší se typy lokomotiv amerických pro rychlou jízdu. Poslední doby konány byly sice pokusy s rychlou jízdou i v Evropě. Tak zejména v Anglii a Francii docíleno rychlosti lokomotivy až 150 kilometrů. Rychlost tato překonána byla Amerikou značně.

V listopadu 1892 konaly se na trati New-York-Philadelphia (Filadelfia) pokusy s express-rychlíkem, který urazil za hodinu 160 kilometrů. Za několik měsíců byla rychlost tato překonána. Dne 10. května 1893 vykonal stroj (stavěný v dílnách New-York Central & Hudson Railway) 179,2 kilometrů za hodinu, a sice z Batavie do Buffalo. Ovšem že jednalo se při této šílené jízdě pouze o pokus, nicméně měla rozhodující vliv i pro dopravu normální.

Dnes jezdí se na trati (anglické) London-Exeter rychlíkem, zvaným »Cornish Express« a na trati (americké) New-York-Chicago rychlíkem »Empire State Express«, který projíždí na trati 1800 kilom. dlouhé. Vzdálenost 219,8 kilom. vykonává zde rychlík bez zastávky za 2 hodiny a 40 minut, což rovná se průměrné rychlosti za hodinu 86,2 kilometrů.

Při tom jsou zde křivky dosti ostré (500 m poloměru), které u nás v Evropě nejsou přípustny ani za přibližných poměrů. Stavba spodní jest na dráze této velice solidní. Lokomotivy této dráhy jsou silné stroje o čtyřech (kuplovaných) kolech, s truckem*) (o čtyřech menších kolech) v předu. Kola jsou průměru 2,2 m, válec průměru 48,2 cm; zdvih obnáší 61 cm. Úplná váha lokomotivy (ve službě) rovná se 62 tunám.

Známá vlastnost americké povahy, přizpůsobiti se poměrům, jeví se nejen v životě společenském, ale i ve výrobě tohoto národa. Také ve strojnictví shledáváme se zde s typy naskrze originálními, jichž odůvodnění teprve chápeme s bližším porozuměním amerických poměrů.

Nejinak má se věc ovšem i u dráh amerických. Vidíme to u mostů železničních smělých konstrukcí, u zařízení stanic napájecích, u vozů dopravních a zejména také u lokomotiv. Není účelem naší črty, abychom probrali látku tuto podrobněji, ale i z toho mála seznati lze vyvinutý smysl Američanů pro účelnost volených prostředků.

Celá povaha amerických poměrů a zejména dopravy tamní vyžaduje, aby prostředky dopravní přizpůsobeny byly požadavkům místním. V celku svém ukazují americké dráhy zvláštní tvary a zařízení, které vyhovují nejlépe kulturním požadavkům a podmínkám, ale zároveň přizpůsobeny jsou i ethnické individualitě Američana. Tyto zvláštnosti pozorovati lze již ze staveb nádražních, panujících tam poměrů a v celém zařízení služební činnosti. Nelze zapomínati především, že dráhy americké vykazují v některých případech délku tratě u nás v Evropě neobvyklou. A také povaha trati samé jest velice rozdílnou a vyžaduje zvláštní přizpůsobení se poměrům.

Zajímavý typ lokomotivy podáváme zde čtenářstvu v obrazci. Je to lokomotiva nákladního vlaku zalesáckého. Daleko vzdálen od kulturních krajů zalidněných a životem čilého průmyslu dýšících, pohybuje se pralesem vlak s nákladem lesních obrů, které skácela sekera zalesáka. Vše je zde primitivní a při tom zvláštní.

Dřevěná dráha, tvar lokomotivy a celé okolí. Je to zjev oněch krajin, kde kultura moderního světa snoubí se s nedotknutou krásou přírody původní. Snad za nedlouho vymizí prales a tam, kde dosud jen rána drvorubce se rozléhala ozvěnou, slyšeti bude lomoz továren a tisícerý hluk průmyslového města.

*) Nízký vozík, pod přední částí lokomotivy umístěný, který jest na kolmém čepu otáčivý a charakteristický u amerických lokomotiv. Účelem trucku jest překonávání ostrých křivek.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1899, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. července 2018


Diskuze k článku „O americké železnici a jejich zvláštnostech“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.