Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Jan z Kronštatu - tajemný a zázračný kněz z Ruska

původně vyšlo: Besedy lidu 1901, autor neuveden.
Kdo byl a čím byl důležitý ruský kněz Jan z Kronštatu, kterého uznával ruský car i obyčejní lidé? To vám prozradí náš historický článek z roku 1901.


Ruský kněz-divotvorce Jan z Kronštatu.

Víra v nadpřirozené účinky z pravé zbožnosti plynoucí doposud nevymizela z prsou lidstva. A ať se nazývá vírou opravdovou nebo toliko pověrou, vliv její na současnou společnost, i nejvyšší a nejosvícenější, nikterak neutuchá, ale právě tím více se množí, čím větší na straně jedné zase nevěra a prosaické honění se za pouhým požitkem.

V obrovské říši carově všeobecnou pozornost k sobě poutá jméno muže, prostého mnicha, před nímž i sám nebožtík car Alexandr III. s úctou se ukláněl; přisuzována mu zvláštní živá moc tajemných zázraků, jichž prý na sta a tisíce na lidech všech stavů vykonal.

A přece jest to mnich zcela prostý, obecně knězem Janem zvaný. Pro klášter i svět jiného jména nemá. Narozen kdesi na severu Rusi, tráví poustevnický život v klášteře kronštatském u Petrohradu a jenom tenkráte z něho vychází, jedná-li se mu o zvláštní bohumilý čin na lidech vykonati. Neboť jest pravým synem lidu, zná jeho trudy a bolesti a neschází nikde, jde-li o to, pomoci mu ať způsobem domněle nadpřirozeným, ať čistě přirozeným — radou a pomocí, zvláště hmotnou.

Přijímá od boháčů nesmírné sumy jakožto výkon křesťanského milosrdenství a rozdává je chudým a potřebným, neponechávaje si ani kopějky a žije životem nejprostším. Jest považován za světce a divotvorce a tvoří často divy skutečné, pokud je láska a obětavost tvořiti může...

Není mu dána moc nadpřirozená, ale veliká moc osobnosti, neboť jsou lidé přesvědčeni o něm, že touží z duše poraditi a přispěti každému. A mnich Jan nečiní rozdílu ve stavu a jmění; car jest mu jako boháč, jest mu jako žebrák nejbědnější. Vkládá ruce na hlavy umírajících starců, nad nimiž se modlí, i na hlavinky dětí, svolavaje na ně požehnání nebes a vštěpuje do srdcí jejich čistou lásku ku bližním; neboť ona jest to, jež vede i kroky jeho a jež se zjevuje v blahodárných činech jeho právě tak jako v literárním působení velikého krajana jeho, Lva Tolstého.


Původní zdroj historického článku:
Besedy lidu 1901, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. července 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.