Jan z Kronštatu - tajemný a zázračný kněz z Ruska

rubrika: historické články / významné osobnosti, původně vyšlo: Besedy lidu 1901, autor neuveden.
Kdo byl a čím byl důležitý ruský kněz Jan z Kronštatu, kterého uznával ruský car i obyčejní lidé? To vám prozradí náš historický článek z roku 1901.
Následující text pochází z roku 1901

Ruský kněz-divotvorce Jan z Kronštatu.

Víra v nadpřirozené účinky z pravé zbožnosti plynoucí doposud nevymizela z prsou lidstva. A ať se nazývá vírou opravdovou nebo toliko pověrou, vliv její na současnou společnost, i nejvyšší a nejosvícenější, nikterak neutuchá, ale právě tím více se množí, čím větší na straně jedné zase nevěra a prosaické honění se za pouhým požitkem.

V obrovské říši carově všeobecnou pozornost k sobě poutá jméno muže, prostého mnicha, před nímž i sám nebožtík car Alexandr III. s úctou se ukláněl; přisuzována mu zvláštní živá moc tajemných zázraků, jichž prý na sta a tisíce na lidech všech stavů vykonal.

A přece jest to mnich zcela prostý, obecně knězem Janem zvaný. Pro klášter i svět jiného jména nemá. Narozen kdesi na severu Rusi, tráví poustevnický život v klášteře kronštatském u Petrohradu a jenom tenkráte z něho vychází, jedná-li se mu o zvláštní bohumilý čin na lidech vykonati. Neboť jest pravým synem lidu, zná jeho trudy a bolesti a neschází nikde, jde-li o to, pomoci mu ať způsobem domněle nadpřirozeným, ať čistě přirozeným — radou a pomocí, zvláště hmotnou.

Přijímá od boháčů nesmírné sumy jakožto výkon křesťanského milosrdenství a rozdává je chudým a potřebným, neponechávaje si ani kopějky a žije životem nejprostším. Jest považován za světce a divotvorce a tvoří často divy skutečné, pokud je láska a obětavost tvořiti může...

Není mu dána moc nadpřirozená, ale veliká moc osobnosti, neboť jsou lidé přesvědčeni o něm, že touží z duše poraditi a přispěti každému. A mnich Jan nečiní rozdílu ve stavu a jmění; car jest mu jako boháč, jest mu jako žebrák nejbědnější. Vkládá ruce na hlavy umírajících starců, nad nimiž se modlí, i na hlavinky dětí, svolavaje na ně požehnání nebes a vštěpuje do srdcí jejich čistou lásku ku bližním; neboť ona jest to, jež vede i kroky jeho a jež se zjevuje v blahodárných činech jeho právě tak jako v literárním působení velikého krajana jeho, Lva Tolstého.


Původní zdroj historického článku:
Besedy lidu 1901, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. července 2018


Diskuze k článku „Jan z Kronštatu - tajemný a zázračný kněz z Ruska“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.