Jak byli trestáni nepoctiví pekaři? Přísněji, než myslíte!

původně vyšlo: Besedy lidu 1901, autor neuveden.
Možná vás překvapí, jak moc si na nepoctivé pekaře stěžovali lidé v roce 1901. Chtěli byste pro ně nyní také tak přísné tresty, jakými byli pekaři trestáni v dávné minulosti?


Malé pečivo — velké mučivo.

Roztomilý obrázek, který každému — mimo postiženého — »dělá dobře!« Neboť sotva na která bedra lidská nakupí se tak těžké břímě hříchů jako na bedra pekařova, právě proto, že se on snaží o nejmenší váhu svých výrobků.

Není to sice jedna z pověstných sedmi ran egyptských — takové malé pečivo, ale původu jistě prastarého. Naše píseň odbývá činnost pekařovu známým stručným, ale lapidárním výrokem:

»Pekař peče housky,
uštipuje kousky,
pekařka mu pomáhá,
uštipujou oba dva.«

A náš Amos Komenský stýská si už docela povšechně: »Vše jsou šeří, vše pekaři,« to jest, všickni jsou šediví, všickni jsou špatnící!

Ale jindy se ani pekařů nebáli — upekli jim sami »oplátku« — neponechávajíce to, jako my, samému Pánubohu.

Chopili se milého pekaře, který setrval zatvrzele při bludu svém a pekl pečivo stále menší, nedbaje na napomenutí, kárání a pokutování, přivlekli jej na pranýř, a tam dálo se mu, jak viděti na našem obrázku: svázali mu ruce, ověnčili jej slamou z jeho pometla, propíchli mu uši a vytáhli jej hezky vysoko na špičky, což působilo jistě velectěnému publiku veliké gaudium.

Malý jeho chléb přibili mu na důkaz jeho viny vedle hlavy. Ale myslím, že ani to pekaře nepolepšilo — taková zapeklá duše!

Nad výborným naším obrázkem českého malíře Ládi Nováka jistě si každý povzdechne: Škoda těch starých, zlatých časů!...

Ale buďme milosrdní: jakýpak trest nyní teprve by pekaře stihnouti musil!


Původní zdroj historického článku:
Besedy lidu 1901, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. července 2018


Diskuze k článku „Jak byli trestáni nepoctiví pekaři? Přísněji, než myslíte!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.