Jak vypadal Kreml za dob ruských carů

původně vyšlo: Světem letem 1896, autor E. St. Vráz.
Moskevský Kreml je dodnes jedno z nejvýznamnějších míst v Rusku. Jak Kreml vypadal a k čemu sloužil za dob dávných ruských carů, to vám popíše text z roku 1896.


Kreml v Moskvě

Svaté město Rusů skládá se ze dvou koncentrických kruhů, každý z těchto kruhů jest opevněn hradbou, a oba jsou mezníky různých period rozkvětu Moskvy.

Vnitřní kruh, vlastní to střed carského hlavního města, je světoznámý moskevský Kreml: citadela, pevnost s císařským palácem, klenotnici, arsenálem a několika nejstaršími a nejctihodnějšími chrámy celé říše. Jejich vysoké věže s cibulovitými kopulemi působí divukrásným dojmem, jejž zvyšují ještě živé barvy chrámových střech, nižších kopulí a zdí neboť všude svítí zde barva červená, bílá, zelená, stříbrná a zlatá v půvabné směsi.

Kreml jako druhdy Akropolis v Athenách obklopen byl spočátku pevnou hradbou z dubových kolů, a v této tvrzi žil car uprostřed členů své rodiny a svých bohatýrů. Více než před 500 lety musily však dřevené ony valy ustoupiti kamenným, aby skytaly větší bezpečí proti nájezdům Tatarů.

Znovu a znovu byly tyto hradby bořeny výbojnými útoky nepřátel, ale pokaždé opět vystaveny, ale tak, že jejich tvar i způsob zůstával vždy týž. Dá se sotva mysliti něco, co by nápadněji upomínalo na dávné konflikty s barbary než toto obrovské, massivní a druhdy nedobytné opevnění Kremlu.

Do výše plných 20 metrů zvedají se tyto hradby, přerušené v nepatrné vždy vzdálenosti strážními věžemi a opatřené hřebenem střílen, za nimiž druhdy číhaly zbraně na útočícího nepřítele.


Původní zdroj historického článku:
Světem letem 1896, autor E. St. Vráz.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. června 2018


Diskuze k článku „Jak vypadal Kreml za dob ruských carů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.