Ekologická katastrofa: požár tankeru firmy Shell

rubrika: historické články / námořnictvo a lodě, původně vyšlo: Epocha 1903, autor Inž. J. M.
Požár na palubě lodi je vždy nebezpečná událost, ale v případě lodi převážející jako náklad vysoce hořlavé palivo to platí dvojnásob. Jak vám popíše článek z roku 1903, tak právě to se stalo na lodi Nerite.
Následující text pochází z roku 1903

Požár na lodi

Požár na lodi jest jedna z nejnebezpečnějších katastrof, jež může na širém moři potkati plavce, a obávanější než litá bouře. Doutná-li někde část hořlavého nákladu lodního, na př. uhlí nebo bavlny, prozrazuje se sice svým zápachem, avšak zřídka kdy možno nalézt obyčejně nepřístupné ono místo dříve, než oheň nabude větších rozměrů.

Nebezpečnost ohně na lodi závisí přirozeně na druhu nákladu, a je větší u parníků než u lodí plachetních. Nejnebezpečnějším nákladem jest ovšem petrolej, jenž se převáží přes moře ve zvláštních cisternových parnících.

Jedna z největších požárních katastrof toho druhu, jež se kdy udály, přihodila se před několika lety troj-stěžňovému petrolejovému parníku »Nerite« nosnosti 4900 T, jenž náležel firmě »Shell Transport and Trading Company«. Loď jela z Batumu s nákladem petroleje na východ Suezským průplavem, kdež v jezeře Timsáh najela na mělčinu. Současně se vzňal náklad.

Když veškeré namáhání jej uhasit zůstalo bezvýsledné, bylo nutno opustit loď a zanechat ji svému osudu. Hořící petrolej se rozlil na širou vodní hladinu a způsobil tak hrůzně krásný zjev hořícího moře. Všechna lodní vozba byla ovšem na delší dobu přerušena. Množství kouře, jež se z hořícího petroleje vyvinovalo, bylo tak veliké, že sloup kouře byl viditelný s obou konců průplavu, jenž je dlouhý skoro 150 km.

Na štěstí nevzal při tom za své žádný lidský život, a katastrofa se odbyla jen pouhou škodou na nákladu, jež činila asi 1¼ mill. K.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1903, autor Inž. J. M.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. června 2018


Diskuze k článku „Ekologická katastrofa: požár tankeru firmy Shell“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.