Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Ekologická katastrofa: požár tankeru firmy Shell
původně vyšlo: Epocha 1903, autor Inž. J. M.

Požár na palubě lodi je vždy nebezpečná událost, ale v případě lodi převážející jako náklad vysoce hořlavé palivo to platí dvojnásob. Jak vám popíše článek z roku 1903, tak právě to se stalo na lodi Nerite.


Požár na lodi

Požár na lodi jest jedna z nejnebezpečnějších katastrof, jež může na širém moři potkati plavce, a obávanější než litá bouře. Doutná-li někde část hořlavého nákladu lodního, na př. uhlí nebo bavlny, prozrazuje se sice svým zápachem, avšak zřídka kdy možno nalézt obyčejně nepřístupné ono místo dříve, než oheň nabude větších rozměrů.

Nebezpečnost ohně na lodi závisí přirozeně na druhu nákladu, a je větší u parníků než u lodí plachetních. Nejnebezpečnějším nákladem jest ovšem petrolej, jenž se převáží přes moře ve zvláštních cisternových parnících.

Jedna z největších požárních katastrof toho druhu, jež se kdy udály, přihodila se před několika lety troj-stěžňovému petrolejovému parníku »Nerite« nosnosti 4900 T, jenž náležel firmě »Shell Transport and Trading Company«. Loď jela z Batumu s nákladem petroleje na východ Suezským průplavem, kdež v jezeře Timsáh najela na mělčinu. Současně se vzňal náklad.

Když veškeré namáhání jej uhasit zůstalo bezvýsledné, bylo nutno opustit loď a zanechat ji svému osudu. Hořící petrolej se rozlil na širou vodní hladinu a způsobil tak hrůzně krásný zjev hořícího moře. Všechna lodní vozba byla ovšem na delší dobu přerušena. Množství kouře, jež se z hořícího petroleje vyvinovalo, bylo tak veliké, že sloup kouře byl viditelný s obou konců průplavu, jenž je dlouhý skoro 150 km.

Na štěstí nevzal při tom za své žádný lidský život, a katastrofa se odbyla jen pouhou škodou na nákladu, jež činila asi 1¼ mill. K.původ historického článku:
Epocha 1903, autor Inž. J. M.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. června 2018Debata k článku 'Ekologická katastrofa: požár tankeru firmy Shell'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.