Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   obchod Bejvávalo.cz   •   magazín Příroda.cz   •   originální samolepky Pieris.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na obrázky DraGIF.cz

Hasičské lodě v Hamburku
původně vyšlo: Epocha 1902, autor —er

Požár na lodi je velmi nebezpečná událost, před kterou se chrání každý přístav. Parníky vybavené stříkačkami měl i obchodní přístav v Hamburku v roce 1902.


Hasičství na vodě

Obtížná činnost hasiče jakožto záchrance majetku při požárech na suché zemi jest ještě nesnadnější v městech přístavních, kde se kromě požáru budov naskytuje i možnost ohně na lodích, jež hustě vedle sebe plní přístav, neb na zařízeních postavených na březích vody, kanálů a pod., kam s obyčejnými stříkačkami pojezdnými je přístup nesnadný a případně i nemožný.

Veliké obchodní přístavy, které hostí stále dosud množství lodí, jichž hlavní stavební látkou je dřevo, mají proto zařízenu službu hasičskou i na vodě, na zvláštních parních lodicích.

Na našem obrázku možno zříti takové parníky s požárními stříkačkami, jaké má světový obchodní přístav v Hamburku.

Mimo hnací parní stroj, jenž slouží na pohyb lodi, nalézá se na takové lodici ještě jedno neb více parních čerpadel zařízených co stříkačky, které ovšem pracují za podmínek mnohem výhodnějších než podobné stříkačky pozemní. Jednak — pro větší volnost místa — netřeba tu, aby stroj byl tak stlačen a zredukován na nejmenší rozměry jako u pojezdných stříkaček, jednak odpadá tu vození s sebou nádrže s vodou, jíž má čerpadlo s dostatek a s malou výškou ssání.

Jak vysvítá z výroční zprávy hamburského hasičského sboru, konají lodní tyto stříkačky znamenitou službu nejen v Hamburku samém při lodních požárech, jež jsou ostatně řídké, nýbrž i v místech položených při Labi a na březích ústí při požárech pozemních vzniklých na stavbách nalézajících se nedaleko od břehu.původ historického článku:
Epocha 1902, autor —er


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. září 2017Debata k článku 'Hasičské lodě v Hamburku '
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2018 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690XNaše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.