Jak se starat o pivo a víno, aby mělo dokonalou chuť? A lze zachránit plesnivé víno?

rubrika: historické články / recepty, vaření a jídlo, původně vyšlo: Sbírka předpisů, rad a poučení 1895, autor Čeněk Kramoliš.
Řada velmi užitečných historických rad, díky kterým se nebudete muset obávat zkaženého piva a vína. Více v dobovém článku z roku 1895.
Následující text pochází z roku 1895

Pivo kyselinou pikrinovou znečistěné.

Pivo barví se někde kyselinou pikrinovou, aby mělo pěknou žlutou barvu, ač je to zakázáno. Přesvědčíme se, je-li pivo obarveno, když je procedíme uhlím. Jak známo, uhlí odbarvuje látky tekuté; procedí-li se pivo uhlím a zůstane-li žluté, je zbarveno kyselinou výše jmenovanou. Čisté pivo po procezení musí býti bezbarvé.


Pivo nejlepší je od kohoutka.

Tlakostroje, jichž se v novější době již i na vesnicích užívá, poskytují výhody jen hostinskému, jinak pivo kazí. Tlakostroji žene se zkažený, zaneřáděný vzduch z nálevny do sudu a tudíž i do piva. Mimo to v rourách, jmenovitě olověných, tvoří se kysáním piva octan olovnatý a ten je jedovatý; proto prvé sklenice piva, které jsou natočeny po delší přestávce, mívají nepříjemnou chuť.


Pivo pelyňkem napravené.

Pivo takové má zvláštní chuť, asi takovou, jaké bychom nabyli, kdybychom do fosforu (kostíku) kousli. Přestaneme-li piti, nastane pachuť. Pivo bývá často znečisťováno, ale bohužel jednoduchými zkouškami, ba často ani od zběhlých lučebníků příměsky různé vyšetřeny býti nemohou. Nejčastěji do piva přimíchán bývá rulík, salajka, sůl, ledek, pelyněk a mnohé jiné méně vzácné věci.


Plesnivinu v sudech zameziti.

Aby se zamezilo vzniknutí plesnivin v sudech, v nichž je víno, vypalují čili sirkují se dříve sudy, než se do nich víno nalije. Sud vypálí se sírou, čímž se sudu kyslík odejme, a pak se do něho nalije víno a dobře uzátkuje, by nový kyslík do sudu vniknouti nemohl.


Plesnivé sudy očistiti.

Plesnivé sudy lze očistiti chlórovým vápnem nebo vápnem nehašeným. Téhož se docílí, vypláknou-li se rozředěnou kyselinou sírovou a potom vřelou vodou vypaří.


Plesnivé víno napraviti.

Pokažené, zplesnivělé víno napravuje se olejem olivovým (provánským). Nalije se ho asi kilogram do sudu; víno se po několik dní promíchává, načež se přetočí do zdravých nádob.

Jiný prostředek je tento: Víno přetočí se do sudu sírovaného, v němž pověšen je sáček, který obsahuje 5 g utlučeného hřebíčku, 8 g skořice a 20 g koriandru. Po 20 dnech sáček se vyndá, víno se přecedí plátnem a stáhne do jiné nádoby. — Podobně se děje s vínem, které dostalo chuť po dřevě.


Původní zdroj historického článku:
Sbírka předpisů, rad a poučení 1895, autor Čeněk Kramoliš.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. dubna 2018


Diskuze k článku „Jak se starat o pivo a víno, aby mělo dokonalou chuť? A lze zachránit plesnivé víno?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.