Naše projekty:   Obchod.Bejvávalo.cz  —  originální samolepky na stěnu Pieris.cz  —  magazín Příroda.cz  —  efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Jak kdysi Fiat testoval auta? Na střeše své továrny!

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1923, autor Inž. Č—k.
Pokud mají být nová auta spolehlivá, musí se otestovat. Velmi důkladně to kdysi řešil Fiat se svou testovací dráhou přímo na střeše továrny. Více v článku z roku 1923.

listování v kapitolách článku 'Jak kdysi Fiat testoval auta? Na střeše své továrny!'
« předchozí
  1. Proč a jak se automobily testují
  2. Podrobnosti o testovacím okruhu Fiat
  3. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Málo továren má svou vlastní dráhu; nejznámější snad u nás je malá poměrně dráha německé továrny Opelovy. Uváží-li se velikost potřebného pozemku a náklady zařizovací, nedivíme se tomu. Velmi originelní řešení tohoto problému podala známá turinská automobilka »Fiat«, jejíž vozy těší se i u nás velmi dobré pověsti, zejména nejmenší »Fiatky« je u nás možno dosti často viděti.

Vozy této továrny pokud byly poslány na závody vyhrály všechny významné soutěže, měly podivuhodné výkony, byly pečlivě řešeny aerodynamicky a bylo na nich znát, že se podrobily důkladným předchozím zkouškám. Továrna »Fiat« má skvělou budovu čtyřpatrovou značné rozlehlosti, moderně řešenou; otázka zkušební dráhy rozřešila se jednoduše tím, že se využilo střechy a autodrom se přeložil na střechu, jak je z obr. 1. viděti.

Délka obvodu střední čáry dráhy jest 1160 m; vozidla musí býti výtahem vyzdvižena asi do výšky 30 m nad terénem. To není závadou, poněvadž skoro všechny moderní automobilky mají etážové budovy a výtahy. Šířka dráhy je 24 m, povrch je z betonu a opatřen asfaltovou vrstvou. Dráha má tvar velikého O, v rovných částech je chráněna se strany zdí 1½ m vysokou a ochranná zeď je v zatáčkách zvýšena na 3 m. Zatáčky jsou náležitě klopeny a umožňují projetí velikou rychlostí. Vyzdvižením plochy v zatáčkách vznikne na koncích pod dráhovou plochou značný prostor, v němž jsou umístěny dílny pro regulaci vozů (obr. 1). Přístup do těchto dílen je možný z ochozu, který vede na vnější straně dráhy kol dokola, jak je viděti z obr. 3.

Povrch trati je mírně vypouklý (obr. 2.), aby voda stékala do odpadního kanálu, vedeného po stranách. Aby bylo možno používati dráhy i v zimě, je pod povrchem jejím uspořádána soustava topných trub, které jsou napájeny parou vysokého tlaku; tak se odstraní sníh a led a zkoušky jsou neodvislé od počasí. Napájení nádržek automobilů benzinem děje se z potrubí pomocí čerpadel a nádržek; velká péče byla věnována zabezpečení zařízení vůči ohni. Rovněž motorový olej odbírá se nahoře z potrubí, a aby byla jeho dodávka bezvadná i v zimě, jest uložen dole v nádržkách, jimiž jsou vedeny topné hady parního potrubí, aby se zajistila tekutost oleje. Pneumatiky se napínají stlačeným vzduchem, vedeným příslušným potrubím od kompresorů. Na spouštění motorů jest elektrické vedení o napětí 12 V pro elektrické ústrojí spouštěcí, takže není třeba montovati baterie. Poněvadž je potrubí mnoho a různých druhů, jsou jednotlivé vývody různě zbarveny, aby byl omyl při manipulaci vyloučen.

Každé chassis seriové výroby se zkouší, při čemž je na ně namontována speciální karoserie. Najde-li se chyba, putuje chassis zpět do dílen, opraví se a znovu zkouší na závodní dráze; je-li vše v pořádku, dopraví se do karosárny. Po skončení všech prací je podroben úplný vůz konečné zkoušce.

Je zřejmo, že uspořádání toto vyžaduje nejostřejší discipliny v používání dráhy; při neštěstí dovršil by vše pád se značné výše 30 m. Při tomto pomyšlení jistě přeběhne mnohému čtenáři mráz po zádech, vmyslí-li se do podobné situace. Dosud však není znám případ neštěstí, a továrna má svoji dráhu, která pro ni je takovou výhodou, že ji nelze doceniti. Již to, že je dráha nepřístupna cizím osobám, je v provozu továrním často neocenitelné.


listování v kapitolách článku 'Jak kdysi Fiat testoval auta? Na střeše své továrny!'
« předchozí
  1. Proč a jak se automobily testují
  2. Podrobnosti o testovacím okruhu Fiat
  3. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1923, autor Inž. Č—k.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. července 2017


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.