Jak fungovala myčka nádobí z počátku minulého století? Její výkon vás překvapí!

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1906, autor J. Čermák.
Myčka je dnes pokládána za symbol moderní kuchyně, přitom ale nejde o nic nového. Článek z roku 1906 vám podrobně popíše, jak historická myčka nádobí fungovala a kolik nádobí dokázala umýt.


Stroj na mytí kuchyňského nádobí.

Nový tento stroj jest určen k mytí 3000 kusů nádobí za hodinu, aniž by se při této znamenité výkonnosti něco rozbilo nebo urazilo. Mytí nádobí provádí se jím dokonale a velmi úsporně.

Připojené vyobrazení ukazuje hlavní uspořádání stroje. Obr. 1. představuje celkový pohled na stroj, který jest utvořen ze dvou válcovitých nádob vedle sebe postavených a spojených trubkami, jež se uzavírají ventily. Nad válci se pohybuje po tyči vozík; na něm je zavěšen řetězový kladkostroj pro koš, do něhož se vkládá nádobí.

V obr. 2. je viděti rozmanité koše, jichž tvar se řídí druhem nádobí. V levém válci jest nádoba o dvojité stěně, naplněná teplou vodou, v níž je rozpuštěna krystalická soda a černé mýdlo. Vnitřní stěna nádoby jest opatřena šesti stejnoměrně rozdělenými obdélnými děrami. Pod mřížkou, jež má zachycovati hrubé nečistoty, a mezi stěnami dvojité nádoby jest uspořádáno míchadlo zvláštního tvaru (obr. 3.), jež se otáčí na svislém hřídeli, poháněném pomocí řemenového převodu elektrickým motorem.

Míchadlo čerpá za pohybu mycí kapalinu a vytlačuje ji obdélnými otvory do vnitřního prostoru, kde je nádobí. Následkem toho je nádobí omýváno nepřetržitými proudy kapaliny, jejíž chemické složení zabezpečuje jeho dokonalé očištění.

Působení stroje je velmi jednoduché, což možno snadno pochopiti, a kromě toho se děje čištění s nepatrnými výlohami. Spotřeba vody je velmi malá, a zacházení s košem velmi snadné a nenamáhavé. Výkonnost motoru jest asi 370 watt.

Upotřebení stroje jest velmi prosté, rychlé a úplně bez hluku. Nádoba s míchadlem se naplní teplou vodou, v níž se rozpustí krystalovaná soda a černé mýdlo, kdežto pravý válec se naplní vřelou vodou za účelem oplachování. Nádobí se naloží do koše a spustí do nádoby s mycím louhem, kdež se nechá asi 20 vteřin, při čemž je motor v běhu. Na to se koš vytáhne a dvakráte ponoří do oplachovací nádoby. Pak se koš postaví na sušicí plošinu, a jiný koš se ponoří do mycí nádoby, atd.

K mycí vodě se mohou přidati chemické sloučeniny, jež se slučují s mastnotami, aby se tyto úplně odstranily.

Opotřebení podléhá toliko hřídelík míchadla, který se velmi rychle otáčí, přece však prý vydrží po několik let a dá se snadno vyměniti.

Nový tento stroj na mytí nádobí zabezpečuje tedy výkon dokonalý, rychlý, levný i tichý a pro tyto dobré vlastnosti se těší rychlému rozšíření. Kdož by se o něj zajímal, nechť se přímo obrátí na firmu E. Brehier et Cie, constructeurs, 50, rue de l’Ourcq, Paříž (19e arr.).


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1906, autor J. Čermák.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. dubna 2018


Diskuze k článku „Jak fungovala myčka nádobí z počátku minulého století? Její výkon vás překvapí!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.