Výbuch mostu v Troji

původně vyšlo: Epocha 1911, autor Fr. Štěpánek.
Zřícení lávky v Praze v Troji nedávno plnilo všechna zpravodajská média. My vám přinášíme zprávu o jiném trojském mostě, který postavili, vyhodili do vzduchu a následně znovu postavili vojáci při cvičení v roce 1911.


Vyhození vojenského mostu u Troje do povětří.

Při stavbě vojenských mostů, nehledíme-li na druh mostu co do nosnosti; má-li sloužit pěchotě, jízdě nebo i dělostřelectvu, rozeznávají se dva druhy dle materialu užitého na stavbu. Užívá se tu nejprve staviva již uzpůsobeného, jaksi rozloženého mostu, který si zákopníci vezou s sebou.

Most z takového materialu stojí na pontonech, nemá tedy pevných pilířů. Ovšem, že pontony, na nichž pilíře stojí, je nutno řádně upevnit, což se děje dvěma kotvami, vrchní a spodní. Takový most je možno rychle postavit i rychle rozebrat.

Je-li však přiveženého materialu málo, je-li nutno postavit most delší než dostačuje přivezený material, nutno se uchýliti k užití materialu nepřipraveného, na rychlo poražených a okleštěných stromů, klad, trámů a prken. Tu ovšem nelze užit za podložku pontonů, neboť by úprava a vestavění pilíře do pontonu vyžadovala u neupraveného materialu příliš času; tu se prostě zapilotují stěžejné pilíře, na nichž se potom staví. Vzdálenost pilířů skládajících se z 5 zaberaněných pilot obnáší 5—7 m.

Takový most postavený na pilotách je potom mostem pevným, nesnadno rozebratelným, a proto, je-li nutno takový most rychle odstranit, děje se to obyčejně vyhozením do vzduchu.

Podobný případ předvádějí nám naše illustrace z vojenského cvičení zákopnického na rameni Vltavy pod Trojí u Prahy. Jednalo se o postavení mostu délky 91 m, sestávajícího z poloviční části z materialu hotového, tedy z mostu na pontonech, a z části druhé z materialu příležitostného. Když byl celý most délky 91 m postaven, což bylo za 10 hod., dán byl rozkaz jej co nejrychleji odstraniti před blížícím se nepřítelem.

Část pontonová rychle rozebrána a odvežena, do části druhé navrtány otvory, a do nich nabito patron obsahujících 4 kg ekrasitu. Pak dáno trubačem znamení a zapálen hořák délky 2 m, hořící 10 min. Po uplynutí té doby nastala detonující rána, a trosky mostu se rozlétly na 200 m daleko. Silné piloty byly jedny jako uříznuty nad povrchem vody, jiné vyrvány, jiné roztřepeny jako štětečky.

Ihned po odstřelení dán rozkaz opět most na troskách co nejrychleji postavit.

Obrázky znázorňující zajímavé toto technicko-vojenské cvičení doplňují pak popis práce té dostatečnou měrou.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1911, autor Fr. Štěpánek.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
8. ledna 2018


Diskuze k článku „Výbuch mostu v Troji“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.