Nová dětská nemocnice v Praze

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Illustrovaný svět 1901, autor neuveden.
Kolik stalo otevření první české dětské nemocnice na Karlově a jaké jsou náklady na její provoz? Nejen to se o této dodnes důležité pražské nemocnici dozvíte v článku z roku 1901.
Následující text pochází z roku 1901

Dětská nemocnice v Praze.

Nová dětská nemocnice v Praze jest dílem nejvznešenější humanity lidské — soucitu k nemocným, churavým dětem. Jest to dílo, u něhož zase jednou můžeme se zastaviti s pocity zvláštního zadostučinění, neboť sotva může býti krásnějšího účelu na světě.

Německá dětská nemocnice ovšem už dávno stojí, a české děti, rodiče, lékaři maličkých poukázáni, aby si zřídili novou nemocnici sami. Založen tedy hlavně přičiněním zesnulého prof. Bohdana Neureuttera r. 1887 »Spolek pro zřízení a vydržování dětské nemocnice a chorobnice v Praze« a za několik let hlavně velkolepou munificencí pražské obce a městské spořitelny pražské vystavěna velkolepá nemocnice o šesti budovách na pozemcích proti Karlovu.

Projektantem stavby jest zemský architekt Karel Stark. První budova, proti Karlovu, s velikým okrouhlým oknem v průčelí, nejvýstavnější všech, jest budova pro administraci a úřadování. Druhá, uprostřed prostranství, jest budovou hospodářskou, třetí — do ulice Táborské — obsahuje umrlčí kapli a pracovny lékařské. Velká budova s věží do ulice Boženy Němcové určena pro nemoci nenakažlivé, zbývající pak dvě budovy do údolí nuselského jsou pro nemoci nakažlivé.

Celkový náklad na ústav ten činil téměř půldruhého milionu korun. Pouze vnitřní zařízení rozpočteno na 240.000 korun. Vydržování ústavu rozpočteno na 160.000 K ročně.

Ale to vše — i samo trvání ústavu vůbec — bude možno toliko nejštědřejší podporou naší veřejnosti. Vykoná ona zde — tu nejkrásnější, přímo evangelickou — svoji povinnost?


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1901, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
2. ledna 2018


Diskuze k článku „Nová dětská nemocnice v Praze“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.