Turbína místo parního stroje v lokomotivách?

rubrika: historické články / železnice, původně vyšlo: Práce a vynálezy 1922, autor Vl. Pt.
Dokáže parní turbína v lokomotivách nahradit klasický a léty osvědčený parní stroj? Odpověď na tuto otázku hledá článek z roku 1922.
Následující text pochází z roku 1922

Lokomotiva poháněná parní turbínou

V době, kdy se elektrická lokomotiva objevuje jako vážný soupeř lokomotivy s parními stroji, obracejí se opět snahy konstruktérů k pohonu parnímu, ovšem zdokonalenému a opatřenému vymoženostmi novější doby. Že způsob pohonu lokomotiv parou byl a je dosud nedokonalý a neúsporný, lze snadno vycítiti z trvalé snahy po zdokonalení jednotlivých součástí a po zvýšení účinnosti při přeměně energie chemické v palivu obsažené postupně až na pohybovou energii lokomotiv.

Ze snahy té vyplývá zvětšování rozměrů parních válců, dále využití výfukové páry, t. j. zavedení strojů s dělenou expansí, kde pára výfuková z válce vysokotlakého koná další práci ve válci nízkotlakém. Úspornost stroje se zvětšuje, vstupuje-li pára, jež má konati práci, do válce značně přehřátá. Pára taková má lepší vlastnosti než suše nasycená. Snese větší ochlazení, aniž se sráží, je špatným vodičem tepla, a tedy ztráty průchodem tepla stěnami jsou menší, a hlavně páru lze přehřáti jaksi »bez vydání«, využijeť se tepla kouřových plynů, jež jinak odcházejí nezužitkovány; tím hospodárnost stoupá. Pára přehřátá je tekutější, je tedy úbytek na tlaku velice malý, jestliže prochází pára úzkými průchody, jichž jest od parního ventilu až k pístu mnoho.

Avšak všechna zlepšení se potkávají na druhé straně též s obtížemi. Poměrná složitost strojů s dělenou expansí omezila zevšeobecnění těchto strojů. Úspěch přehřáté páry jeví se značněji teprve při přehřátí velkém, avšak do značně vysokých teplot nelze opět zacházeti pro obtíže s mazáním, které nevyhovuje potom ani při speciálních olejích, a pro velice rychlé opotřebení šoupátek a jiných součástí; přes teplotu 320° až 350° C se nejde.

Pokud se týče úpravy kondensátoru na lokomotivách, nikdo se o to dosud nepokoušel, neboť obtíže s úpravou zdály se býti příliš veliké; a přece by se účinnost zlepšila, kdyby se pára vyfukovala do prostředí o nižším tlaku a kdyby se kotel napájel čistou teplou vodou, vzniklou srážením výfukové páry. Aby se využilo plně výhod páry přehřáté a kondensace, konány pokusy s lokomotivami, poháněnými parní turbinou. Podle výpočtů měla se spotřeba paliva snížiti o více než 20% a spotřeba napájecí vody asi o 50%.

Není tudíž divu, že byla věnována velká péče tomuto pohonu, když se objevila lokomotiva elektrická. V Anglii byla sestrojena lokomotiva s parní turbinou, jež, spojena s generátorem, vyráběla proud pro hnací motory; byla to tedy jakási elektrárna v malém. Zdá se však, že se věc neosvědčila. Lokomotiva elektrická má několik výhod, jichž jí nelze upříti: odpadá obtěžující kouř, který hlavně při jízdě velkými městy a tunely byl nemile pociťován, a uhlí, jež jinak se v lokomotivě spálí, zůstává zde pohotové pro jiné použití.

Jinak spor mezi oběma způsoby pohonu rozhodne časem asi výrobní cena hnací jednotky. Jako přednost elektrické lokomotivy se uvádí snadná obsluha; udržeti lokomotivu v dobrém stavu je poměrně snadné. Avšak i při parním pohonu bylo by lze dosáhnouti podobných výsledků; vždyť již při 80° C se usazují rozštěpené dvojuhličitany, rozpuštěné jinak ve vodě, a při napájení horkou vodou kondensační odpadlo by časté čištění kotlů a odstranily by se škody, vzniklé účinkem studené napájecí vody na teplé stěny kotlové.

Tyto úvahy padají tím více na váhu dnes, kdy již parní turbina je zcela schopna, aby nahradila parní stroj pístový, a kdy již nesnáze, vzniklé použitím páry velice přehřáté a kondensátoru, snad zcela zmizejí.

Již r. 1914 provedla v Miláně jistá společnost přeměnu malé místní lokomotivy o dvou hnacích nápravách na lokomotivu poháněnou parními turbinami. Lokomotiva se zcela osvědčila, jsouc v nepřetržitém provozu již několik let. Při této lokomotivě nebylo ještě použito ani přehřivače ani kondensátoru; spotřeba uhlí ani spotřeba páry při spouštění i v obvyklém běhu není větší než před úpravou. Není tedy již pochyby, že přehřivač a kondensátor splní všechny naděje.

Společnost Escher, Wyss a spol. v Curychu postavila velkou lokomotivu poháněnou turbinami. Přinášíme několik obrázků tohoto zajímavého výrobku. Turbiny jsou upevněny na podvozku stejně jako motory elektrické lokomotivy; převodní mechanismus s jedním vloženým hřídelem je skoro týž. Lokomotiva má běh kupředu a dozadu, spouštění je jednoduché; rovněž značné stoupání nečiní potíží. Kondensátor je povrchový. Skříň kondensátorová je za turbinami pod kotlem. Chladič vody pro kondensátor jest umístěn na tendru. Skládá se jako obvykle z určitého počtu trub ohnutých do oblouku, takže tvoří jakousi krytinu tendru. Trubky jsou opatřeny malými otvory, z nichž voda vytéká v jemných praméncích. Ochlazuje se rychle proudem vzduchu, jenž vzniká za pohybu lokomotivy, a shromažďuje se dole v nádržce, ze které jest opět čerpána a proháněna trubkami kondensátoru, na jehož vnějším povrchu se pára vyfukující od turbiny sráží.

Výsledky pokusů uspokojily. Úspora uhlí a napájecí vody předstihla učiněné předpoklady; řízení lokomotivy se ukázalo velice pohodlným; snadnost obsluhy a udržování v dobrém stavu odpovídá očekávání. Krupp již si zajistil provozovací právo v Německu i jiných zemích, a v závodech v Creusotu byla postavena lokomotiva toho druhu pro dráhu Paříž - Lyon - Středozemní moře. Jedinou obtíž působilo topení. Poněvadž nebylo možno zvýšiti tah tím, že by se výfuková pára vedla komínem, jako u dosavadních lokomotiv, bylo třeba sestrojiti foukač, který však neuspokojil. Nyní se způsobuje tah ventilátorem, jenž odssává plyny a jest umístěn na konci kotlu.

Tak vidí konstruktéři, kteří již lokomotivu parní značně zdokonalili, opět nová pole pro výzkumy v tomto oboru.


Původní zdroj historického článku:
Práce a vynálezy 1922, autor Vl. Pt.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. listopadu 2017


Diskuze k článku „Turbína místo parního stroje v lokomotivách?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.