Odhalení kouzla s oživením useknuté hlavy

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Věda a práce 1900, autor neuveden.
Kouzla a triky fascinují lidi od nepaměti, stejně jako snaha je odhalit. Přinášíme vám vysvětlení zajímavého kouzla, při kterém obživne useknutá hlava krásné dívky.
Následující text pochází z roku 1900

Prozrazené kouzlo »Tajemství sťaté hlavy«

Tajemství sťaté hlavy bylo v poslední sézoně hlavním bodem kouzelných představení Alberových v Paříži; ano Alber předváděl tento kouzelný kousek i v soukromých salonech, k takovým představením nijak neupravených. Jediné, co si k tomu vyžádal, byl pevný stolek nepříliš velikých rozměrů, jejž si naproti obecenstvu postavil.

Průběh představení byl pak tento.

Dva statní nosiči přinesou krychlovou bednu značných rozměrův a postaví ji na stůl. Kouzelník vypravuje, že mu známý paša z Carihradu posílá v této bedně hlavu sťaté odalisky, a přistoupí k bedně, aby obecenstvu hlavu okázal. V tom však pozoruje, že mu nosiči bednu obráceně na stůl postavili.

Zavolaní lidé obracejí nyní před zraky obecenstva bednu, aby čelem k obecenstvu hleděla. Po té jme se odstraňovati pečeti a provazy, jimiž byla bedna dosud uzavřena; při tom vidí přítomní nápisy a nalepené železniční značky. Nosiči otevírají po té bednu dláty, kleštěmi a kladivy, načež se přední, čelná stěna odejme. V bedně vidí obecenstvo bednu druhou, na třech latích spočívající. Když se i s této čelo odstraní, objeví se bedna třetí, v té pak čtvrtá, pátá, — až jich jest konečně osm.

Každá bedna jest v předcházející třemi latěmi utěsněna, tak že mezi stěny jednotlivých beden jest viděti. Osmá bednička jest pobita železnými pasy a dá se přivěšeným klíčkem otevříti. V té viděti jest krásnou hlavu, po orientálsku upravenou, s dukáty ve vlasech a zlatými poloměsíci v uších. Alber vytáhne tuto bedničku s hlavou, která jest zeleným hedvábným polštářkem podepřena, a okazuje ji z blízka obecenstvu.

Po té zasune ji zase na původní místo a přivře dvířka, obraceje se k obecenstvu buď s otázkami nebo s vypravováním a konečně se slibem, že sťatou hlavu zase oživí.

Vrátiv se ke skříni podává hlavě doušek vína; — tato je vypije, otevírá oči a počne se hýbati. K daným otázkám odpovídá, rozmlouvá, hádá karty a konečně i zpívá. Obecenstvo ovšem žasne a jest u vytržení, neboť podle podoby není ani nejmenší pochybnosti, že je to táž hlava, kterou bylo dříve z blízka prohlíželo.

Vysvětlení tohoto kouzla vidíme na obrázku.

Pouze první a poslední skříň jsou úplné, ostatní mají pouze čelnou stěnu a malé části postranic, upevněny jsouce vespolek oněmi latěmi a pak Šikmými prkny, mezi první a osmou bednou nakloněnými. Celek činí v pohledu čelném tak přesvědčivý dojem úplnosti, že nikdo na podvod pomysliti nemůže, aniž si domysliti dovede, kde že by se skrývala osoba, jíž táto živá hlava patří. Napodobené bedny jest dokonce možno poněkud do předu pošinouti, čímž se klam ovšem jen zvyšuje.

Hlava jest z vosku co nejpečlivěji napodobena k osobě, která se v bedně skrývá. Tato sedíc v dosti pohodlné poloze skrčena, vyčká okamžiku, kdy kouzelník skřínku zase do bedny vloží a krabici uzavře. Pak sklopí zadní polovici dna i s hlavou, uloží tuto na dno veliké skříně a vstrčí svou hlavu dnem do malé krabice. Na krku má vzadu polovici podobného polštářku, na jakémž vosková hlava spočívala, načež pokračuje představení s oživením hlavy.

Obecenstvo zvyklo jsouc hledati výklad podobných klamů v zrcadlení a v odraze o skleněné desky, namáhá se marně, aby tu nějakých zrcadel nalezlo, kde vůbec žádných není.

Po představení uzavrou se pomocí dělníků zase všechny bedny, načež se celý předmět kouzla odstraní. Dodatkem budiž ještě prozrazeno, že zadní stěna veliké bedny jest rovněž po způsobu dveří upravena, aniž by to na vzdálenost bylo pozorovati. Tudy kouzelná dáma vstupuje a zase bednu opouští.


Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1900, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. listopadu 2017


Diskuze k článku „Odhalení kouzla s oživením useknuté hlavy“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.